PSALM 127 [126]
Pomyślność ludzi pochodzi od Boga.
1 Pieśń pielgrzymkowa. Salomona.
Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
to na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
Jeżeli Pan nie będzie strzegł miasta,
to na próżno czuwa strażnik.
2 Na próżno się zrywacie o świcie
i późno siadacie,
by zjeść chleb ciężko zapracowany.
Tyle On daje i we śnie temu, kogo miłuje.
3 Synowie są darem Pana,
nagrodą jest owoc łona.
4 Jak strzały w ręku wojownika,
tak synowie zrodzeni w młodości.
5 Szczęśliwy, kto napełni nimi swój kołczan!
Nie doznają wstydu, gdy w bramie miasta
staną do rozprawy ze swoimi wrogami.
Jedynie Pan darzy powodzeniem
1 Pieśń pielgrzymek. Salomonowa.
Jeśli Pan domu nie zbuduje,
Próżno trudzą się ci, którzy go budują.
Jeśli Pan nie strzeże miasta,
Daremnie czuwa stróż.
2 Daremnie wcześnie rano wstajecie,
I późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach:
Wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego.
3 Oto dzieci są darem Pana,
Podarunkiem jest owoc łona.
4 Czym strzały w ręku wojownika,
Tym synowie zrodzeni za młodu.
5 Błogo mężowi, który napełnił nimi swój kołczan!
Nie zawiedzie się,
Gdy będzie się rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie.