PSALM 122 [121]
Pozdrowienie świętego miasta Jerozolimy
1 Pieśń pielgrzymkowa. Dawida.
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
Pójdziemy do domu Pana!
2 Właśnie stanęły nasze stopy
w twoich bramach, Jerozolimo.
3 O Jerozolimo, zbudowana jako miasto
stanowiące zwartą całość,
4 do ciebie pielgrzymują plemiona, plemiona Pana,
zgodnie z prawem Izraela, by chwalić imię Pana.
5 Tam bowiem stoją trony sędziowskie,
trony domu Dawida.
6 Proście o pokój dla Jerozolimy!
Niech żyją w spokoju ci, którzy cię miłują,
7 niech pokój będzie w twoich murach,
dobrobyt w twoich pałacach!
8 Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół
będę ci życzył pokoju.
9 Przez wzgląd na dom Pana, naszego Boga,
będę się modlił o twoją pomyślność.
O pokój dla Jeruzalemu
1 Pieśń pielgrzymek. Dawidowa.
Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
Do domu Pana pójdziemy!
2 Stanęły stopy nasze
W bramach twych, o Jeruzalem!
3 Jeruzalem! Zbudowane jak miasto,
Całe w jedno zespolone,
4 Do którego pielgrzymują plemiona, plemiona Pana,
Według prawa Izraela, by tam wysławiać imię Pana!
5 Wszak tam postawione są trony sądu,
Trony domu Dawidowego.
6 Proście o pokój dla Jeruzalemu!
Niech żyją w spokoju ci, którzy cię miłują!
7 Pokój niech panuje w murach twoich,
A spokój w twoich pałacach!
8 Ze względu na braci moich i przyjaciół
Będę ci życzył pokoju.
9 Ze względu na Pana, Boga naszego,
Będę szukał dobra twego.