Ludzie myślą tylko o sobie
1 I dalej Elihu tak mówił:
2 Czy masz słuszność, gdy mówisz:
Jestem sprawiedliwszy niż Bóg?
3 Albo: Co mi z tego przyjdzie,
co zyskam, wystrzegając się grzechu?
4 Odpowiem tobie
i twoim przyjaciołom.
5 Spójrz w niebo i zobacz,
przypatrz się obłokom wysoko nad tobą.
6 Jeśli zgrzeszysz, co Bogu przez to uczynisz?
Czy ilością twoich występków wyrządzisz Mu krzywdę?
7 A jeśli jesteś sprawiedliwy, co Mu przez to dajesz?
Co może On dostać z twej ręki?
8 Takiego człowieka jak ty dotykają własne występki,
a syna człowieczego twoja sprawiedliwość.
Bóg nie wysłuchuje pysznych
9 Z powodu nadmiaru ucisku ludzie krzyczą,
wzywają pomocy, gdy ramię możnych im ciąży.
10 Ale nikt nie mówi: Gdzie jest Bóg,
mój Stwórca, który daje mi pieśni pochwalne w nocy,
11 który daje nam więcej pouczeń niż zwierzętom ziemi,
czyniąc nas mądrzejszymi od ptaków przestworzy?
12 I wtedy wołają, lecz On nie odpowiada
z powodu pychy czyniących zło.
13 Z pewnością Bóg nie wysłuchuje pustej mowy,
Wszechmocny nie zważa na nią.
14 Chociaż mówisz, że Go nie dostrzegasz,
twoja sprawa jest przed Nim, czekaj na Niego.
15 I właśnie teraz, gdy Jego gniew nie karze
i zbytnio nie zważa na występki,
16 Hiob daremnie otwiera usta
i bezmyślnie mnoży słowa.
1 Elihu odezwał się i rzekł:
2 Czy uważasz to za słuszne
i nazywasz słusznością po swojej stronie wobec Boga,
3 Gdy pytasz: Cóż mi to pomoże,
co za pożytek mam z tego, że jestem bez grzechu?
4 Ja paru słowy ci odpowiem
i twoim przyjaciołom zarazem.
5 Spójrz ku niebu i zobacz,
przypatrz się obłokom, które są wysoko nad tobą.
6 Jeżeli zgrzeszysz, co mu przez to zrobisz,
a jeżeli jest wiele twoich występków, co mu zaszkodzisz?
7 Jeżeli jesteś sprawiedliwy, co mu dajesz?
Albo co otrzymuje On z twoich rąk?
8 Twoja bezbożność dotknie tylko człowieka takiego jak ty,
a twoja sprawiedliwość pomoże tylko takiemu samemu synowi człowieka.
9 Krzyk bowiem podnoszą z powodu wielu ucisków,
z powodu ramienia możnych wołają o pomoc,
10 Wszakże nikt nie mówi: Gdzie jest Bóg, mój Stwórca,
który i w nocy niedoli wywołuje pieśni pochwalne?
11 Czyni nas rozumniejszymi niż polne zwierzęta
i mędrszymi niż ptactwo niebieskie.
12 A wtedy oni podnoszą krzyk, lecz On nie odpowiada
z powodu zuchwalstwa złych.
13 Doprawdy, Bóg nie wysłuchuje pustych słów,
Wszechmocny nie zważa na nie,
14 Zwłaszcza gdy mówisz, że go nie widzisz.
Rozprawa odbędzie się przed nim, więc wyczekuj go!
15 I właśnie teraz, gdy jego gniew nie karze
i On nie zważa zbytnio na występek,
16 Job otwiera usta do pustej mowy
i w sposób nierozumny mnoży słowa.