Proroctwo dla Barucha
1 Takie słowo wypowiedział prorok Jeremiasz do Barucha, syna Neriasza, który spisał te słowa w księdze pod dyktando Jeremiasza, w czwartym roku Jojakima, syna Jozjasza, króla Judy: 2 Tak mówi Pan, Bóg Izraela, do ciebie, Baruchu: 3 Mówisz: Biada mi! Pan bowiem dodaje smutek do mojego bólu. Wyczerpało mnie moje wzdychanie i nie mogę znaleźć wytchnienia. 4 Tak mu powiesz: Tak mówi Pan: Oto co Ja zbudowałem – burzę, co Ja zasadziłem – wyrywam; taki jest cały ten kraj. 5 A ty szukasz dla siebie rzeczy wielkich? Nie szukaj! Bo oto Ja sprowadzam nieszczęście na wszelkie ciało – wyrocznia Pana. Tobie zaś daję twoje życie jako zdobycz, wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.
Słowa napomnienia i pociechy dla Barucha
1 Słowo, które wypowiedział prorok Jeremiasz do Barucha, syna Neriasza, gdy spisał te słowa w księdze pod dyktatem Jeremiasza w czwartym roku Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, tej treści:
2 Tak mówi Pan, Bóg Izraela, o tobie, Baruchu:
3 Ponieważ powiedziałeś:
O, biada mi, gdyż Bóg dodał zmartwienie do mojego bólu;
jestem wycieńczony wzdychaniem
i nie znajduję odpocznienia.
4 Tak mu powiesz: Tak mówi Pan:
Oto, co zbudowałem, burzę,
a co zasadziłem, wypleniam,
mianowicie całą ziemię.
5 A ty żądasz dla siebie rzeczy wielkich? Nie żądaj!
Bo oto sprowadzę nieszczęście na wszelkie ciało, mówi Pan,
lecz tobie daruję twoje życie jako zdobycz
wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.