Nagość proroka znakiem klęski Egiptu i Kusz
1 W roku, w którym Tartan, wysłany przez króla asyryjskiego Sargona, przybył do Aszdod, zaatakował miasto i je zdobył, 2 w tym czasie Pan przemówił za pośrednictwem Izajasza, syna Amosa: Idź, zdejmij wór ze swoich bioder i ściągnij sandały z nóg! On tak też uczynił i chodził nagi i bosy. 3 Potem Pan powiedział: Jak Mój sługa Izajasz trzy lata chodził nagi i bosy, jako znak i symbol Egiptu oraz Kusz, 4 tak król asyryjski uprowadzi jeńców Egiptu i wygnańców Kusz, młodych i starych, nagich i bosych, z obnażonymi pośladkami – na hańbę Egiptu. 5 Przelękną się i zawstydzą z powodu Kusz, ich nadziei, i z powodu Egiptu, ich chluby. 6 Mieszkańcy tego wybrzeża powiedzą w tym dniu: Taki oto los spotkał tych, w których pokładaliśmy nadzieję i u których szukaliśmy pomocy i ratunku przed królem asyryjskim! Jak więc zdołamy się uratować?
Działanie Izajasza zapowiedzią klęski Egiptu i Etiopii
1 W roku, w którym Tartan wysłany przez Sargona, króla Asyrii, wyruszył przeciwko Azdodowi, walczył z Azdodem i zdobył go,
2 W tym to czasie rzekł Pan przez Izajasza, syna Amosa, tak: Idź i zdejmij przepaskę ze swoich bioder i zzuj sandały że swoich nóg! I uczyniwszy tak, chodził nago i boso.
3 Wtedy Pan rzekł: Jak mój sługa, Izajasz, chodził nago i boso przez trzy lata jako znak i przepowiednia o Egipcie i Etiopii,
4 Tak król Asyrii będzie prowadził jeńców egipskich i wygnańców etiopskich, młodzież i starców nago i boso i z gołym pośladkiem ku hańbie Egiptu,
5 I przestraszą się, i zawstydzą z powodu Etiopii, swojej nadziei, i z powodu Egiptu, swojej chluby.
6 I powie mieszkaniec tego wybrzeża w owym dniu: Tak oto dzieje się z tymi, którzy byli naszą nadzieją i do których uciekaliśmy się o pomoc, aby ratować się przed królem Asyrii. Jakże się sami uratujemy?