Ozeasz przyjmuje swoją niewierną żonę
1 Potem Pan powiedział do mnie: Pokochaj jeszcze raz kobietę, która kocha innego i cudzołoży, tak jak Pan kocha Izraelitów, chociaż zwracają się ku innym bogom i lubią placki z rodzynkami.
2 Wykupiłem ją za piętnaście srebrników i za półtora chomera jęczmienia 3 i powiedziałem do niej: Przez wiele dni będziesz mieszkała u mnie, nie będziesz cudzołożyła, nie będziesz należała do innego mężczyzny ani ja do ciebie. 4 Bo przez wiele dni Izraelici będą bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez steli, bez efodu i bez terafim. 5 Potem Izraelici powrócą i będą szukali Pana, swego Boga, i Dawida, swojego króla. A w dniach ostatecznych z drżeniem zwrócą się do Pana i Jego dobroci.
Miłość proroka obrazem miłości Boga do ludu
1 Potem Pan rzekł do mnie: Idź, pokochaj jeszcze kobietę,
która kocha innego i cudzołoży,
tak jak Pan miłuje synów Izraela,
chociaż oni zwracają się do innych bogów
i lubią placki z rodzynkami.
2 Nabyłem ją więc sobie za piętnaście srebrników
i za półtora korca jęczmienia
3 I powiedziałem do niej:
Siedź spokojnie u mnie przez wiele dni,
nie uprawiaj nierządu
i nie oddawaj się innemu mężczyźnie,
ja też nie zbliżę się do ciebie!
4 Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas
bez króla i bez księcia,
bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów.
5 Potem synowie Izraela się nawrócą
i znówt będą szukać Pana, swojego Boga,
i Dawida, swojego króla,
i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci.