Zagłada mieszkańców Jerozolimy
1 Ty zaś, synu człowieczy, weź sobie ostry miecz. Weźmiesz sobie brzytwę fryzjerską i pociągniesz po swojej głowie i brodzie. Weźmiesz też szalki wagi i podzielisz włosy. 2 Trzecią część spalisz w ogniu wewnątrz miasta, gdy wypełnią się dni oblężenia. Trzecią część weźmiesz, potniesz mieczem wokół niego, a trzecią część rzucisz na wiatr. Ja zaś dobędę miecza za nimi. 3 Weźmiesz stamtąd małą ilość, zawiniesz ją w poły swego płaszcza. 4 Z nich znów weźmiesz i rzucisz je w środek ognia i spalisz je w ogniu. Z niego wyjdzie ogień na cały dom Izraela.
Motyw surowej kary
5 Tak mówi Pan Bóg: To jest Jerozolima! Umieściłem ją wśród narodów, a wokół niej kraje. 6 Ale wystąpili przeciwko Moim wyrokom z bezbożnością większą niż narody i przeciwko Moim nakazom bardziej niż kraje, które ją otaczają, gdyż odrzucili Moje wyroki i nie postępowali według Moich nakazów.
7 Więc tak mówi Pan Bóg: Ponieważ burzyliście się bardziej niż narody, które są wokół was, nie postępowaliście według Moich nakazów i nie przestrzegaliście Moich wyroków, a nawet nie przestrzegaliście praw narodów, które są wokół was, 8 więc tak mówi Pan Bóg: Oto Ja także jestem przeciw tobie. Dokonam pośród ciebie sądów na oczach narodów. 9 Uczynię ci to, czego nie czyniłem i nic podobnego więcej nie uczynię z powodu wszystkich twoich obrzydliwości.
10 Dlatego ojcowie będą jedli dzieci pośród ciebie, a dzieci będą jadły ojców. Dokonam nad tobą sądów, rozproszę całą twoją resztę na wszystkie wiatry. 11 Dlatego: Na Moje życie – wyrocznia Pana Boga – ponieważ splamiłeś Mój przybytek swoimi ohydami i wszystkimi swoimi obrzydliwościami, więc Ja także cię odrzucę. Moje oko nie będzie litościwe. Ja także nie przebaczę. 12 Trzecia część twoich ludzi umrze od zarazy i zginie z głodu wewnątrz ciebie. Trzecia część padnie od miecza wokół ciebie, a trzecią część rozproszę na wszystkie wiatry i dobędę za nimi miecza. 13 Dopełni się Mój gniew, wyciszę nad nimi swoje oburzenie i uspokoję się. I poznają, że Ja, Pan, mówiłem w swojej zapalczywości, gdy dopełnię na nich swego oburzenia. 14 I wydam cię na spustoszenie i hańbę wśród narodów, które są wokoło ciebie, w oczach każdego przechodnia. 15 Staniesz się hańbą i pośmiewiskiem, przestrogą i zgrozą dla narodów, które cię otaczają, gdy dokonam nad tobą sądów w gniewie, oburzeniu i zawziętym karaniu – Ja, Pan, powiedziałem. 16 Gdy wypuszczę na nich srogie strzały głodu niosącego zagładę, które wyślę im ku waszej zgubie, wtedy wzmogę przeciw wam głód i złamię laskę chleba. 17 Ześlę na was głód i drapieżne zwierzęta. One cię osierocą. Zaraza i krew przejdą przez ciebie i sprowadzę na ciebie miecz – Ja, Pan, powiedziałem.
1 A ty, synu człowieczy, weź sobie ostry miecz, użyj go jako brzytwy i ogól nim głowę i brodę; potem weź sobie wagę i rozdziel włosy:
2 Jedną trzecią część spal w ogniu w środku miasta, gdy dni oblężenia się dopełnią; potem weź drugą część i potnij ją mieczem dokoła, a trzecią część rozrzuć na wiatr — a Ja wyciągnę miecz za nimi.
3 I weź z nich nieco, i zawiąż je w połach swojej szaty!
4 Także z tych weź jeszcze kilka i rzuć je w środek ognia, i spal je w ogniu! Z tego wyjdzie ogień na cały dom izraelski.
5 Tak mówi Wszechmocny Pan: Tak jest z Jeruzalemem. Umieściłem je pośród narodów, a dokoła niego kraje.
6 Lecz ono sprzeciwiło się moim prawom, gorzej niż narody, i moim przykazaniom bardziej niż kraje sąsiednie, gdyż wzgardzili moimi prawami i według moich przykazań nie postępowali.
7 Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ sprzeciwialiście się bardziej niż narody dokoła was, nie postępowaliście według moich przykazań i nie wykonywaliście moich praw, nie wykonywaliście nawet praw narodów sąsiednich,
8 Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto również Ja wystąpię przeciwko tobie i na oczach narodów dokonam moich sądów pośród ciebie.
9 I z powodu wszystkich twoich obrzydliwości dokonam na tobie czegoś, czego jeszcze nie uczyniłem i czego już nigdy nie uczynię.
10 Dlatego ojcowie jeść będą swoich synów pośród ciebie, a synowie jeść będą swoich ojców i wykonam na tobie wyroki, i rozproszę na wszystkie strony wszystko, co po tobie zostanie.
11 Dlatego jako żyję — mówi Wszechmocny Pan — ponieważ moją świątynię splugawiłeś wszystkimi swoimi ohydami i wszystkimi swoimi obrzydliwościami, dlatego również Ja odrzucę cię, moje oko nawet nie drgnie i także Ja nie będę miał litości.
12 Jedna trzecia z ciebie pomrze od zarazy i zginie pośród ciebie z głodu, a jedna trzecia padnie od miecza wokoło ciebie, a jedną trzecią rozrzucę na wszystkie strony i miecz za nimi wyciągnę.
13 Potem ustanie mój gniew, a uspokoję moją zapalczywość na nich i pokrzepię się; wtedy poznają, że Ja, Pan, przemawiałem w żarliwości, gdy na nich swój gniew wywierałem.
14 I zrobię z ciebie ruinę i przedmiot hańby wśród sąsiednich narodów na oczach każdego przechodnia.
15 I staniesz się przedmiotem hańby i szyderstwa, przestrogą i postrachem dla sąsiednich narodów, gdy dokonam nad tobą sądów w gniewie i zapalczywości, i w srogich karach — Ja, Pan, powiedziałem.
16 Wypuszczę na was zgubne strzały głodu, które będą niszczycielkami wysłanymi na was przeze mnie, aby was zgubić, a nadto ześlę na was głód i uszczuplę zapasy chleba,
17 I ześlę na was głód i dzikie zwierzęta, aby uczyniły was bezdzietnymi, zaraza i przelew krwi przejdą pośród ciebie i sprowadzę na ciebie miecz — Ja, Pan, powiedziałem.