Ołtarz kadzenia
1 Z drzewa akacjowego zrobisz też ołtarz do spalania kadzidła, 2 kwadratowy, o długości jednego łokcia, szerokości jednego łokcia i wysokości dwu łokci, i będą z niego wystawały rogi. 3 Pokryjesz go czystym złotem – jego wierzch, ściany wokoło i jego rogi – i otoczysz go złotym wieńcem. 4 Poniżej wieńca, na obu jego bokach, po obu stronach, zrobisz dwa złote pierścienie na drążki, na których będzie się go nosić. 5 Drążki zrobisz z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. 6 Postawisz go przed zasłoną, która wisi przed Arką Świadectwa, naprzeciw przebłagalni, która jest na Świadectwie, tam gdzie będę się z tobą spotykał. 7 Każdego ranka Aaron będzie spalał na nim wonne kadzidło, gdy będzie przygotowywał lampy. 8 Także wówczas, gdy zapali lampy pod wieczór. Nieustannie będzie spalał kadzidło przed Panem po wszystkie wasze pokolenia. 9 Nie będziecie spalać na nim innego kadzidła ani ofiary całopalnej, ani ofiary pokarmowej, ani nie będziecie składać na nim ofiary płynnej. 10 Raz w roku Aaron oczyści jego rogi. Raz w roku krwią ofiary za grzech dokona na nim przebłagania po wszystkie wasze pokolenia. Będzie on najświętszy dla Pana.
Datki na sanktuarium
11 Pan powiedział do Mojżesza: 12 Gdy będziesz liczył Izraelitów, by dokonać spisu, wtedy przy spisie niech każdy da za swoje życie okup dla Pana, aby nie spotkało go jakieś nieszczęście, gdy będzie spisywany. 13 Niech każdy podlegający spisowi da pół sykla według sykla świątynnego, a sykl to dwadzieścia gerów, pół sykla będzie darem ofiarnym dla Pana. 14 Każdy od lat dwudziestu wzwyż podlegający spisowi złoży dar ofiarny dla Pana. 15 Bogaty nie da więcej, a ubogi nie da mniej niż pół sykla na ofiarę dla Pana jako przebłaganie za wasze życie. 16 Weźmiesz te pieniądze, będące przebłaganiem od Izraelitów, i przeznaczysz je na potrzeby Namiotu Spotkania. To będzie dla Izraelitów pamiątką przed Panem, przebłaganiem za wasze życie.
Kadź miedziana
17 Pan powiedział do Mojżesza: 18 Zrobisz też miedzianą kadź do obmyć a do niej miedzianą podstawę. Postawisz ją między Namiotem Spotkania a ołtarzem i nalejesz tam wody. 19 Aaron i jego synowie będą tam myć ręce i nogi. 20 Gdy będą wchodzić do Namiotu Spotkania obmyją się wodą, aby nie umarli. Także wtedy, gdy zbliżą się do ołtarza, aby służyć i składać ofiarę spalaną dla Pana, 21 umyją ręce i nogi, aby nie umarli. Będzie to dla nich, dla niego i dla jego potomnych, wiecznym przepisem po wszystkie pokolenia.
Olej do świętego namaszczania
22 Pan powiedział do Mojżesza: 23 Weź sobie najwspanialsze wonności: pięćset sykli płynnej mirry i połowę tego – dwieście pięćdziesiąt łutów – wonnego cynamonu i dwieście pięćdziesiąt łutów wonnej trzciny. 24 I kasji pięćset według sykla świątynnego oraz hin oliwy z oliwek. 25 Zrobisz z tego olej do świętego namaszczania, wonną maść, tak jak się robi pachnidła. Będzie to olej do świętego namaszczania. 26 Namaścisz nim Namiot Spotkania i Arkę Świadectwa, 27 stół oraz wszystkie jego naczynia, świecznik i jego przybory, ołtarz kadzenia, 28 ołtarz całopalenia i wszystkie jego naczynia, kadź i jej podstawę. 29 Poświęcisz je i będą najświętsze. Wszystko, cokolwiek się ich dotknie, będzie uświęcone. 30 Namaścisz Aarona i jego synów i wyświęcisz ich na Moich kapłanów. 31 A do Izraelitów powiesz: Jest to olej do świętego namaszczania dla Mnie po wszystkie wasze pokolenia. 32 Nie będzie się go wylewać na ciało innych ludzi. Nie będziecie sporządzać podobnego do niego według tego składu, bo on jest święty i święty będzie też dla was. 33 Każdy, kto by sporządził taki sam i namaścił nim kogoś innego, zostanie usunięty ze swojego ludu.
Kadzidło
34 Pan powiedział do Mojżesza: Weź sobie wonności: pachnącą żywicę i muszelki, wonny galban i czyste kadzidło. Każdego w tej samej ilości. 35 Zrobisz z tego wonne kadzidło, zrobione tak, jak robi się posolone, czyste, święte wonności. 36 Rozetrzesz to na proszek i położysz trochę przed Świadectwem w Namiocie Spotkania, gdzie będę się z tobą spotykał. Będzie to dla was najświętsze. 37 Nie będziecie robić dla siebie kadzidła według tego składu, bo jest rzeczą poświęconą Panu. 38 Każdy, kto by takie sporządził i wąchał, zostanie usunięty ze swego ludu.
Ołtarz kadzidlany
(II Mojż. 37,25—28)
1 Zrobisz też ołtarz do spalania kadzidła, a zrobisz go z drzewa akacjowego.
2 Będzie na łokieć długi i na łokieć szeroki, czworograniasty, a wysokości na dwa łokcie. Narożniki jego będą z nim stanowiły jedną całość.
3 Pokryjesz go szczerym złotem, jego wierzch i jego ściany dookoła oraz jego narożniki. Zrobisz na nim wokoło złoty wieniec.
4 Poniżej tego obramowania przymocujesz do niego dwa złote pierścienie z jednej i z drugiej strony, na drążki, na których będzie się go nosić.
5 Drążki te zrobisz z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem!
6 Umieścisz go przed zasłoną, która jest przed Skrzynią Świadectwa, przed pokrywą, która jest nad Świadectwem, gdzie będę się z tobą spotykał.
7 Na nim będzie Aaron spalał wonne kadzidło. Każdego poranka, gdy będzie przygotowywał lampy, będzie je spalał.
8 Także przed wieczorem, gdy Aaron będzie wstawiał lampy, będzie je spalał. Jest to stała ofiara kadzidlana przed Panem po wszystkie pokolenia wasze.
9 Natomiast nie będziecie na nim składać innej ofiary kadzidlanej ani całopalenia, ani ofiary z pokarmu, ani ofiary z płynów nie będziecie na nim składać.
10 Raz w roku Aaron oczyści jego rogi. Krwią z ofiary za grzech dopełni na nim oczyszczenia raz w roku po wszystkie pokolenia wasze. Będzie on świętością nad świętościami dla Pana.
Opłata przebłagalna
11 I rzekł Pan do Mojżesza te słowa:
12 Gdy będziesz liczył synów izraelskich, podlegających spisowi, każdy złoży dla Pana okup za swoje życie podczas spisu, aby nie spadła na nich jakaś plaga, gdy będą spisywani.
13 A to niech da każdy, kto podlega spisowi: Pół sykla według sykla świątynnego, a sykl to dwadzieścia gerów. Pół sykla wynosi więc dar ofiarny dla Pana.
14 Każdy, kto podlega spisowi, od dwudziestego roku życia wzwyż, niech da dar ofiarny dla Pana.
15 Bogaty nie da więcej, a ubogi nie da mniej niż pół sykla jako dar ofiarny dla Pana, na okup za wasze życie.
16 Weźmiesz te pieniądze jako przebłaganie od synów izraelskich i przeznaczysz je na służbę przy Namiocie Zgromadzenia. Będzie to dla synów izraelskich na pamiątkę przed Panem okupem za wasze życie.
17 I rzekł Pan do Mojżesza te słowa:
Kadź miedziana
18 Zrobisz też kadź miedzianą i podstawę dla niej z miedzi do obmywań i postawisz ją między Namiotem Zgromadzenia a ołtarzem, i nalejesz do niej wody.
19 Aaron i jego synowie będą w niej obmywać swoje ręce i swoje nogi.
20 Gdy wchodzić będą do Namiotu Zgromadzenia, obmyją się wodą, aby nie umarli, również gdy będą przystępować do ołtarza, by służyć Panu, spalając dla niego ofiarę ogniową.
21 Obmyją wtedy swoje ręce i nogi, by nie umarli. To będzie dla niego i dla jego potomków wieczystym przepisem po wszystkie ich pokolenia.
Sporządzenie oleju do namaszczenia
22 I rzekł Pan do Mojżesza te słowa:
23 A ty weź sobie najprzedniejszych wonności: Pięćset łutów wybornej mirry, wonnego cynamonu połowę tego, czyli dwieście pięćdziesiąt łutów, i wonnej trzciny dwieście pięćdziesiąt łutów,
24 I kasji pięćset łutów według sykla świątynnego, i jeden hin oliwy z oliwek.
25 Zrobisz z tego święty olej do obrzędowego namaszczania, wonną mieszaninę, tak jak się sporządza wonności; będzie to święty olej do namaszczania.
26 Namaścisz nią Namiot Zgromadzenia i Skrzynię Świadectwa,
27 I stół, i wszystkie jego naczynia, świecznik i jego przybory, ołtarz kadzenia,
28 Ołtarz całopaleń i wszystkie jego naczynia, i kadź oraz jej podstawę.
29 Poświęcisz je i będą świętością nad świętościami. Cokolwiek się ich dotknie, będzie poświęcone.
30 Namaścisz też Aarona i jego synów i poświęcisz ich na moich kapłanów.
31 Do synów izraelskich zaś powiesz: Świętym olejem namaszczania będzie to dla mnie po wszystkie pokolenia wasze.
32 Nie wolno go wylewać na ciało innych ludzi i nie będziecie sporządzać innego z takich samych składników. Jest on święty i święty będzie dla was.
33 Ktokolwiek by sporządził taki sam i namaścił nim kogoś innego, zostanie wytracony ze swojego ludu.
Sporządzenie kadzidła
34 I rzekł Pan do Mojżesza: Weź sobie wonności: pachnącej żywicy i goździków, i galbanu wonnego, i czystego kadzidła, w równych ilościach,
35 I zrób z tego wonne kadzidło, mieszaninę, tak jak się robi wonności: posoloną, czystą, świętą.
36 Rozetrzyj to na proszek i połóż część tego przed Skrzynią Świadectwa w Namiocie Zgromadzenia, gdzie będę się z tobą spotykał. To będzie dla was świętością nad świętościami.
37 A kadzidła, które sporządzisz według tego składu, nie sporządzajcie dla siebie. Dla ciebie będzie to święte, poświęcone tylko dla Pana.
38 Ktokolwiek by takie sporządził i używał jako pachnidła, zostanie wytracony ze swojego ludu.