Prawo dotyczące kapłanów
1 Całe plemię Lewiego – kapłani-lewici – nie będzie miało działu i dziedzictwa z Izraelem. Będzie żywić się z ofiar spalanych dla Pana i z Jego dziedzictwa. 2 Nie będzie miało dziedzictwa pośród swoich braci. Pan będzie jego dziedzictwem, jak mu to powiedział.
3 A takie będzie prawo kapłanów wobec ludu, składającego ofiarę: z wołu lub z owcy będzie dana kapłanowi łopatka, szczęki i żołądek. 4 Oddasz mu pierwociny twego zboża, moszczu, oliwy, pierwociny wełny twoich owiec. 5 Jego bowiem wybrał Pan, twój Bóg, spośród wszystkich twoich plemion, aby sprawował służbę w imię Pana, on i jego synowie przez wszystkie dni.
6 A jeśli lewita zechce pójść z jednego z twoich miast w całym Izraelu, gdzie przebywa, i przyjdzie, kiedy zechce, na miejsce, które Pan wybierze, 7 i będzie służył w imię Pana, swego Boga, jak wszyscy jego bracia, lewici, którzy tam pełnią służbę przed Panem, 8 to będzie jadł z równego działu, bez potrzeby korzystania z ojcowizny.
Ostrzeżenie przed pogańskimi praktykami
9 Kiedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje tobie, nie ucz się czynić obrzydliwości tych narodów. 10 Niech nie znajdzie się u ciebie nikt, kto by przeprowadzał swego syna i córkę przez ogień, uprawiał wróżby, przepowiednie i czary, 11 ani zaklinacz, wywoływacz duchów, ani znachor i poszukujący rady u zmarłych. 12 Bowiem obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to praktykuje. Z powodu tych obrzydliwości Pan, twój Bóg, wypędza ich przed tobą. 13 Będziesz nienaganny przed Panem, swoim Bogiem, 14 bo te narody, które wydziedziczysz, słuchają przepowiadaczy i wróżbiarzy, ale tobie Pan, twój Bóg, na to nie pozwala.
Zapowiedź wzbudzenia proroka podobnego do Mojżesza
15 Pan, twój Bóg, wzbudzi tobie spośród ciebie, spośród twoich braci, proroka podobnego do mnie. Jego będziecie słuchać. 16 Zgodnie z tym, o co prosiłeś Pana, twego Boga, na Horebie w dniu zgromadzenia: Niech już więcej nie słucham głosu Pana, mego Boga, i niech nie widzę tego wielkiego ognia, żebym nie umarł. 17 Wtedy Pan powiedział do mnie: Słusznie powiedzieli. 18 Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta Moje słowa i będzie mówił do nich wszystko, co mu nakażę. 19 Jeśli więc ktoś nie usłucha Moich słów, które będzie wypowiadał w Moim imieniu, to Ja będę tego dochodził na nim. 20 Jednakże prorok, który uniesie się pychą, wypowiadając słowo w Moim imieniu, którego mu nie nakazałem mówić, a które będzie wypowiadał w imieniu innych bogów, to taki prorok ma ponieść śmierć. 21 A gdy powiesz w swoim sercu: Jak poznam słowo, którego Pan nie powiedział? 22 Jeżeli prorok będzie mówił w imieniu Pana, a to słowo się nie spełni i nie ziści, to znaczy, że jest to słowo, którego nie wypowiedział Pan. Wypowiedział je prorok w pysze. Nie obawiaj się go.
Dział kapłanów i Lewitów
1 Kapłani, Lewici, całe plemię Lewiego, nie będą mieli działu i dziedzictwa z Izraelem. Będą się żywili z ofiar ogniowych Pana i z jego dziedzictwa.
2 Lecz nie będą mieli dziedzictwa pośród swoich braci; Pan będzie ich dziedzictwem, jak im obiecał.
3 Takie zaś będzie prawo kapłanów wobec ludu, wobec składających rzeźną ofiarę: jeżeli to będzie wół czy owca, to odda się kapłanowi łopatkę, obie szczęki i żołądek;
4 Oddasz mu pierwociny twego zboża, twego moszczu i twojej oliwy oraz pierwociny wełny twoich owiec,
5 Jego bowiem wybrał Pan, Bóg twój, ze wszystkich twoich plemion, aby po wszystkie dni stał na służbie w imię Pana, on i jego synowie.
6 A jeśli Lewita zechce pójść z jednego z twoich miast w całym Izraelu, gdzie przebywa jako przychodzień, i przyjdzie, kiedy zechce, na miejsce, które Pan wybierze,
7 To będzie służył w imię Pana, Boga swego, na równi ze wszystkimi braćmi swymi Lewitami, którzy służą tam przed Panem,
8 Będzie spożywał równe części z innymi, oprócz tego, co będzie miał ze sprzedaży ojcowizny.
Ostrzeżenie przed pogańskimi praktykami
9 Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów;
10 Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej,
11 Ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych;
12 Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą.
13 Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim,
14 Gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił.
Obietnica wzbudzenia proroka jak Mojżesz
15 Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie.
16 Według tego, jak prosiłeś Pana, Boga twego, na Horebie, w dniu zgromadzenia, mówiąc: Nie chciałbym już słyszeć głosu Pana, Boga swego, i patrzeć nadal na ten wielki ogień, abym nie zginął,
17 Pan rzekł do mnie: Słusznie powiedzieli.
18 Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę.
19 Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to Ja będę tego dochodził na nim.
20 Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć.
21 A jeśli powiesz w swoim sercu: Po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział?
22 Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok; więc nie bój się go.