1 Dlatego też w pierwszym roku panowania Dariusza Meda stałem się dla niego wzmocnieniem i ochroną. 2 Teraz zaś oznajmiam ci prawdę: Powstanie w Persji jeszcze trzech królów, a czwarty zdobędzie większe bogactwa niż wszyscy. A gdy stanie się potężny dzięki swemu bogactwu, wtedy poderwie wszystkich przeciwko królestwu Grecji. 3 Potem wystąpi potężny król i będzie władał wielkim królestwem, czyniąc, co zechce. 4 Zaledwie jednak zacznie panować, jego państwo upadnie i zostanie podzielone na cztery strony świata, ale nie między jego potomków i bez takiej władzy, jaką on sprawował. Jego królestwo zostanie bowiem rozdarte i przypadnie w udziale nie jego potomkom, lecz innym.
Wojny między królami północy i południa
5 Król południa stanie się potężny, lecz jeden z jego książąt okaże się silniejszy od niego i zapanuje nad państwem większym niż jego własne. 6 Jednak po upływie kilku lat połączą się i córka króla południa przybędzie do króla północy, aby doprowadzić do zgody. Nie powiedzie się jej jednak, a jej potomstwo nie przetrwa. Zostanie bowiem ona sama, ci, którzy z nią przyszli, jej dziecko oraz ten, który ją popierał w tym czasie.
7 Powstanie na jego miejsce odrośl z jej korzeni, wyruszy przeciw wojsku i wkroczy do twierdzy króla północy, pokona go i obejmie panowanie. 8 Zabierze także do Egiptu ich bogów wraz z ich podobiznami i drogocennymi przedmiotami oraz srebro i złoto. Na kilka lat odstąpi od króla północy. 9 Ten wtargnie wprawdzie do państwa króla południa, lecz powróci do swojego kraju. 10 Jednak jego synowie uzbroją się i zgromadzą liczne wojsko, a wówczas on sam wyruszy z mocą, zaleje, będzie parł do przodu, wzrastając w siłę, aż dojdzie pod samą jego twierdzę.
11 Wówczas król południa zawrze gniewem i wyruszy, by walczyć z królem północy, który wprawdzie przeciwstawi mu liczne wojsko, ale wojsko to dostanie się w jego ręce. 12 A gdy cała ta armia zostanie zniszczona, serce króla uniesie się pychą. Sprawi, że polegną dziesiątki tysięcy, lecz nie stanie się przez to potężniejszy.
13 Król północy ponownie wystawi armię, jeszcze większą niż poprzednio, i u kresu czasów wyruszy z mocą, licznym wojskiem i taborami. 14 Wtedy wielu zwróci się przeciwko królowi południa. Nawet gwałtownicy spośród synów twojego ludu powstaną, by wypełnić widzenie, ale upadną. 15 Król północy nadciągnie, usypie wał i zdobędzie warowne miasto. Siły zaś południa nie wytrzymają ani jego doborowe oddziały nie zdołają stawić oporu. 16 Przeciwnik zaś będzie mógł czynić to, co zechce i nikt nie zdoła mu się przeciwstawić. Stanie pośród kwitnącego kraju i własną ręką obróci go w perzynę. 17 Potem postanowi wkroczyć z całą mocą swego królestwa. W tym celu zawrze z nim ugodę, dając mu jedną z kobiet, aby doprowadziła jego królestwo do zguby. Ale intryga nie powiedzie się i to mu się nie uda. 18 Zwróci więc swój wzrok ku wyspom i wiele ich zdobędzie. Pewien wódz jednak położy kres popełnianej przez niego zniewadze tak, że nie będzie mógł odpłacić za swoją zniewagę. 19 I choć zwróci swój wzrok ku twierdzom swojego kraju, to jednak zachwieje się, upadnie i już go nie będzie.
Pustoszyciel
20 W jego miejsce powstanie ten, który pośle poborcę podatków do wspaniałego królestwa, ale po kilku dniach zostanie złamany. Nie stanie się to wskutek gniewu ani w wyniku wojny. 21 Po nim zaś powstanie ten, którym wzgardzono i nie dano mu królewskiej godności. Pojawi się nieoczekiwanie i dzięki intrygom opanuje królestwo. 22 Przed nim wojska jak powódź siać będą zniszczenie, pokona nawet księcia przymierza. 23 Po sprzymierzeniu się, będzie postępował zdradliwie. Wyruszy i stanie się silny, mimo nielicznych narodów, które z nim będą. 24 Wkroczy do spokojnych i bogatych prowincji i będzie czynił to, czego nie czynili ani jego ojciec, ani pozostali jego przodkowie. Zdobędzie łupy i rozdzieli bogactwa między swoich zwolenników. Będzie obmyślał plany przeciw warowniom, ale tylko do czasu. 25 Całym swoim sercem i całą swoją siłą zwróci się przeciw królowi południa, wyruszając z wielką armią. Król zaś południa będzie się przygotowywał do wojny. Zbierze liczne i potężne wojsko, ale nie powiedzie mu się, ponieważ uknują przeciw niemu plany. 26 Ci, którzy jedli z jego stołu, zgubią go, a jego wojsko zostanie rozproszone i wielu polegnie. 27 Obaj zaś królowie będą mieli serca pełne zła i będą przy jednym stole okłamywać się wzajemnie, lecz nic nie osiągną, gdyż nie nadszedł jeszcze kres wyznaczonego czasu. 28 Powróci więc do swojego kraju z wielkim bogactwem, lecz jego serce zwróci się przeciw świętemu przymierzu. Dokonawszy tego, powróci do swojego kraju. 29 Gdy nadejdzie wyznaczony czas, ponownie wyruszy na południe, lecz tym razem nie powiedzie mu się tak jak poprzednio. 30 Gdy wyruszą przeciw niemu okręty z Kittim, popadnie w rozterkę i zawróci pełen gniewu na święte przymierze. A gdy to uczyni, okaże względy tym, którzy opuścili święte przymierze. 31 Wówczas wysłane przez niego wojska zbezczeszczą przybytek i twierdzę, zniosą ofiarę nieustanną oraz ustawią ohydę spustoszenia. 32 Tych zaś, którzy łamią przymierze, będzie zachęcał pochlebstwami do odstępstwa. Jednakże ludzie, którzy znają swojego Boga, wytrwają i będą działać. 33 Roztropni spośród ludu będą pouczać wielu, lecz przez jakiś czas ginąć będą od miecza i ognia, w więzieniu i wskutek grabieży. 34 Gdy ci będą umierać, nieliczni pośpieszą im z pomocą, wielu zaś obłudnie przyłączy się do nich. 35 Nawet spośród roztropnych niektórzy upadną, by dokonano wśród nich próby i oczyszczenia i by zostali wybieleni zanim nadejdzie koniec czasów, bo jeszcze nie upłynął wyznaczony czas. 36 Król zaś będzie postępował według swojego upodobania, urośnie w pychę i będzie się wynosił ponad wszystkich bogów. Nawet przeciw Bogu bogów będzie mówił dziwne rzeczy. Będzie mu się wiodło dopóty, dopóki nie dopełni się gniew, to bowiem, co zostało postanowione, się spełni. 37 Nie będzie zważał na bogów swoich przodków ani na ulubieńca kobiet, ani na żadnych innych bogów, ponieważ wyniesie się pychą ponad wszystkich. 38 Będzie natomiast oddawał cześć bogu twierdz, którego nie znali jego przodkowie, będzie go czcił złotem i srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami. 39 Wzniesie też warowne twierdze z obcym bogiem, tych zaś, którzy będą go czcić, obdarzy zaszczytami, uczyni władcami nad wieloma i w nagrodę obdzieli ziemią.
Klęska niszczyciela
40 Pod koniec czasów będzie z nim walczyć król południa. Również król północy uderzy na niego z rydwanami, jazdą i licznymi okrętami. Wtargnie na jego ziemie, zaleje je i pójdzie dalej. 41 Wkroczy do wspaniałego kraju i zabije wielu. Z jego ręki ujdzie tylko Edom, Moab i najprzedniejsi spośród Ammonitów. 42 Wyciągnie też rękę po liczne krainy i nawet ziemia egipska nie ocaleje. 43 Zdobędzie skarbce pełne złota i srebra oraz wszelkich kosztowności egipskich, a Libijczycy i Kuszyci pójdą za nim. 44 Nagle jednak wieści ze wschodu i z północy napełnią go przerażeniem. Wyruszy więc, pałając wielkim gniewem, by zgładzić i zniszczyć wielu. 45 Rozbije namioty swego pałacu między morzami, naprzeciw wspaniałej i świętej góry. Wtedy nadejdzie jego kres i nikt nie przyjdzie mu z pomocą.
Wojny między królami północy i południa
1 W pierwszym roku Dariusza Meda powstałem, aby mu dodać siły i ochronić go.
2 Lecz teraz oznajmię ci prawdę: Oto jeszcze trzej królowie powstaną w Persji, lecz czwarty zdobędzie większe bogactwa niż wszyscy. A gdy się wzmocni dzięki swoim bogactwom, poruszy wszystkich przeciwko państwu greckiemu.
3 I powstanie bohaterski król, i będzie miał wielką władzę, i będzie czynił co zechce.
4 A gdy powstanie, rozpadnie się jego królestwo i będzie rozdzielone między cztery strony świata; lecz nie między jego potomków, i nie będzie miało takiej mocy, z jaką on władał, gdyż jego królestwo będzie rozbite i przypadnie innym z pominięciem tamtych.
5 A król południa będzie potężny, lecz jeden z jego książąt będzie mocniejszy od niego i obejmie władzę; a jego władztwo będzie potężne.
6 Po upływie lat sprzymierzą się; i córka króla południa wyruszy do króla północy, aby doprowadzić do ugody, lecz sprawa pozostanie bez skutku i nie utrzyma się ani on, ani jego potomek, będzie wydana wraz z tym, który ją sprowadzi, z dzieckiem swoim i małżonkiem swoim.
7 W owych czasach na jego miejsce wyrośnie latorośl z jego korzeni; wyruszy on przeciwko wojsku i wtargnie do twierdzy króla północy, dokona na nim swojego dzieła i zwycięży.
8 Nawet ich bogów wraz z ich lanymi posągami i ich kosztownymi naczyniami ze srebra i złota uprowadzi jako łup do Egiptu; i przez wiele lat nie będzie prowadził wojny z królem północy,
9 Lecz ten wtargnie do królestwa króla południa i powróci do swojej ziemi.
10 Jego syn przygotuje się do wojny i zbierze mnóstwo potężnych wojsk, i uderzy, zaleje jak powódź i w ponownej wyprawie posunie się aż do jego twierdzy.
11 Wtedy król południa będzie rozdrażniony, wyruszy i będzie walczył z nim, to jest z królem północy; ten wystawi wprawdzie liczne wojsko, ale wojsko to wpadnie w jego ręce.
12 Wojsko będzie zniszczone, a jego serce będzie wyniosłe; a choć pokona wiele tysięcy, jednak nie okaże się mocnym.
13 A król północy znowu wystawi jeszcze liczniejsze wojska niż pierwej i po upływie wielu lat wyruszy z wielkim wojskiem i z potężnym taborem.
14 W owych czasach wielu powstanie przeciwko królowi południa; i powstaną gwałtownicy spośród twojego ludu, by wypełnić widzenie, lecz potkną się.
15 Potem wyruszy król północy i usypie wał, i zdobędzie miasto obronne; a siły z południa nie ostają się ani jego doborowe oddziały nie będą mogły stawić oporu.
16 Lecz ten który wyprawi się przeciwko niemu, będzie robił, co będzie chciał; i nikt nie stawi oporu. I stanie w prześlicznej ziemi, i dokona zniszczenia.
17 Potem będzie dążył do opanowania całego jego królestwa; zawrze z nim ugodę i da mu córkę za żonę, aby zniszczyć królestwo, lecz to się nie stanie i to mu się nie uda.
18 Potem zwróci uwagę na wyspy i wiele ich zdobędzie; lecz pewien dowódca położy kres jego zniewadze, ponadto odpłaci mu za tę zniewagę.
19 Potem zwróci uwagę na twierdze swojej ziemi, lecz potknie się i upadnie, i zniknie na zawsze.
20 I powstanie na jego miejsce taki, który wyśle poborcę podatków poprzez prześliczne królestwo, lecz ten po kilku dniach zostanie zdruzgotany, ale nie wskutek gniewu lub wojny.
21 A po nim powstanie wyrzutek, któremu nie powierzą godności królewskiej, lecz przyjdzie niespodziewanie i podstępnie zdobędzie władzę.
22 Wojska będą przed nim doszczętnie zniesione jakby powodzią i rozbite, nawet książę przymierza będzie zmiażdżony.
23 Od chwili sprzymierzenia się z nim będzie postępował zdradliwie; wyruszy, będzie silny mimo małego zastępu.
24 Wpadnie niespodzianie do najżyźniejszych części krainy i uczyni to, czego nie czynili jego ojcowie ani jego praojcowie; łup i zdobycz, i mienie hojnie rozdzieli między nich; uknuje plany przeciwko twierdzom, lecz tylko na krótki czas.
25 Wzbudzi swoją siłę i swoją odwagę z wielkim wojskiem przeciwko królowi południa; a król południa przygotuje się do walki z wielkim i bardzo potężnym wojskiem, lecz nic nie wskóra, gdyż plany uknują przeciwko niemu.
26 Towarzysze jego stołu doprowadzą go do upadku, jego wojsko pójdzie w rozsypkę i padnie wielu zabitych.
27 Obaj królowie mają w sercu złe myśli i przy jednym stole okłamują się nawzajem; lecz im się nie uda, gdyż w wyznaczonym czasie nadejdzie kres.
28 Potem powróci z wielkimi bogactwami do swojej ziemi, lecz jego umysł będzie przeciwko świętemu przymierzu; i tak postąpi, i wróci do swojej ziemi.
29 W czasie wyznaczonym wyruszy znowu na południe, lecz tym razem nie powiedzie mu się tak jak za pierwszym razem.
30 Gdyż przeciwko niemu wyruszą kittejskie okręty, wskutek czego straci otuchę. Potem wróci i wyleje swój gniew na święte przymierze: i tak postąpi; i znowu zwróci uwagę na tych, którzy porzucili święte przymierze.
31 A wojska wysłane przez niego wystąpią i zbeszczeszczą świątynię i twierdzę, zniosą stałą codzienną ofiarę i postawią obrzydliwość spustoszenia.
32 A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa, lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać.
33 A roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania; lecz przez pewien czas padać będą od miecza i ognia, od uprowadzenia i rabunku.
34 A gdy będą padać, doznają małej pomocy; i wielu przyłączy się do nich obłudnie.
35 Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wybielenie aż do czasu ostatecznego, gdyż to jeszcze potrwa pewien czas.
36 A król zrobi, jak będzie chciał; będzie się wynosił i wywyższał ponad wszelkie bóstwo; i przeciwko Bogu bogów dziwne rzeczy będzie wygadywał, i będzie miał powodzenie, aż dopełni się miara gniewu, bo to, co jest postanowione, wypełni się.
37 Ani o bogów swoich ojców nie będzie się troszczył, nie będzie się troszczył o ulubieńca kobiet ani o żadnego boga, bo wyniesie się ponad wszystkich.
38 Zamiast tego będzie czcił boga warowni; złotem, srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami będzie czcił boga, którego nie znali jego ojcowie.
39 Do warownych grodów wprowadzi lud obcego boga; tych, którzy go uznają, obsypie zaszczytami, nada im władzę nad wieloma i w nagrodę obdziela ziemią.
40 A w czasach ostatecznych zetrze się z nim król południa. Lecz król północy uderzy na niego z wozami, jeźdźcami i z wielu okrętami; wtargnie do krajów i zaleje je jak powódź.
41 Wtargnie i do prześlicznej ziemi, a wtedy padną dziesiątki tysięcy; lecz rąk jego ujdą: Edom i Moab, i główna część Amonitów.
42 A gdy wyciągnie swoją rękę po kraje, nawet ziemia egipska nie ocaleje.
43 Opanuje on skarby złota i srebra i wszystkie klejnoty egipskie. Libijczycy i Kuszyci pójdą w jego orszaku.
44 Wtem przestraszą go wieści ze wschodu i północy, dlatego wyruszy w wielkiej złości, aby wygubić i wytępić wielu.
45 I rozbije wspaniałe swoje namioty między morzem i prześliczną świętą górą. Wtedy dojdzie do swojego kresu i nikt mu nie pomoże.