Budowa świątyni
1 W roku czterysta osiemdziesiątym od wyjścia Izraelitów z ziemi egipskiej, w czwartym roku panowania nad Izraelem, w miesiącu Ziw, to jest w miesiącu drugim, Salomon rozpoczął budowę domu dla Pana.
2 Dom, który król Salomon zbudował Panu, miał sześćdziesiąt łokci długości, dwadzieścia szerokości i trzydzieści wysokości. 3 Przedsionek, przylegający do Miejsca Świętego domu, miał dwadzieścia łokci długości, stosownie do szerokości domu, i dziesięć łokci szerokości, mierząc wzdłuż domu. 4 Okna w domu zrobił w zakratowanych wnękach. 5 Przy ścianie domu, dookoła, dobudował piętra, otaczające zarówno Miejsce Święte, jak i Najświętsze. Dookoła zbudował także pomieszczenia. 6 Dolne piętro miało pięć łokci szerokości, środkowe sześć, a trzecie siedem. Na zewnątrz domu wykonał dookoła odstępy, aby budowla nie wspierała się na murach domu. 7 Dom podczas jego wznoszenia był budowany z przygotowanych kamieni, ociosanych jeszcze w kamieniołomach, dlatego podczas budowy domu nie było słychać młotów, siekier ani żadnych narzędzi żelaznych. 8 Wejście do najniższego poziomu pomieszczeń znajdowało się po prawej stronie domu, a krętymi schodami wstępowało się na piętro środkowe, a ze środkowego na trzecie. 9 Wybudował zatem dom i wykończył. I pokrył dom stropem z bali i desek cedrowych. 10 Wzniósł też piętra przy całym domu, wysokie na pięć łokci, i połączył je z domem cedrowymi balami.
11 Wtedy Pan skierował do Salomona następujące słowo: 12 Oto dom, który Mi budujesz. Jeśli będziesz postępował według Moich praw, wypełniał Moje ustawy, strzegł Moich przykazań i postępował według nich, to spełnię wobec ciebie Moją obietnicę, którą dałem Dawidowi, twojemu ojcu, 13 i zamieszkam pośród Izraelitów i nie opuszczę Mojego ludu izraelskiego.
Wnętrze świątyni
14 Salomon zbudował więc dom i go wykończył. 15 Ściany domu wyłożył od wewnątrz deskami cedrowymi, od podłogi domu aż do stropu. Podłogę natomiast wyłożył deskami cyprysowymi. 16 Dwadzieścia łokci od tylnego muru domu, od podłogi aż do stropu, zbudował ścianę z desek cedrowych i uczynił za nią debir, czyli Miejsce Najświętsze. 17 Dom, czyli Miejsce Święte, miał z przodu czterdzieści łokci długości. 18 Cedrowe wnętrze domu zdobiły rzeźby w kształcie liści kolokwinty i rozchylonych kielichów kwiatów. Wszystko było pokryte cedrem, tak że kamienia nie było widać. 19 Wewnątrz domu, w głębi, znajdowało się Miejsce Najświętsze, przeznaczone dla Arki Przymierza Pana. 20 Miejsce Najświętsze miało dwadzieścia łokci długości, dwadzieścia szerokości i dwadzieścia wysokości, a wyłożył je szczerym złotem. Wyłożył też ołtarz cedrowy. 21 Wnętrze domu Salomon wyłożył szczerym złotem. Przed Miejscem Najświętszym, które również wyłożył złotem, przeciągnął złote łańcuchy. 22 Tak więc cały dom wyłożył złotem, cały dom aż do końca, jak również cały ołtarz, który był przed Miejscem Najświętszym wyłożył złotem.
23 W Miejscu Najświętszym sporządził dwa cheruby z drewna oliwkowego, wysokie na dziesięć łokci. 24 Pięć łokci długości miało jedno skrzydło cheruba i pięć łokci długości drugie. Dziesięć łokci było od końca jednego skrzydła do końca drugiego. 25 Drugi cherub miał także wymiar dziesięciu łokci. Obydwa cheruby miały ten sam wymiar i taki sam kształt. 26 Wysokość jednego i drugiego cheruba wynosiła po dziesięć łokci. 27 Cheruby umieścił w głębi wnętrza domu. Rozpościerały one skrzydła tak, że skrzydło jednego cheruba dotykało jednej ściany, a skrzydło drugiego dotykało drugiej ściany. Natomiast ich skrzydła skierowane do środka domu dotykały się wzajemnie. 28 Również cheruby pokryto złotem.
29 Na wszystkich ścianach domu dookoła wyrył ozdobne płaskorzeźby przedstawiające cheruby, palmy i rozchylone kielichy kwiatów, od wewnątrz i na zewnątrz. 30 Podłogę domu także wyłożył złotem wewnątrz i na zewnątrz.
31 Wejście do Miejsca Najświętszego zaopatrzył w drzwi z drewna oliwkowego. Filary odrzwi były zaś pięciokątne. 32 Na obu skrzydłach drzwi z drewna oliwkowego wyrył płaskorzeźby przedstawiające cheruby, palmy i rozchylone kielichy kwiatów i pokrył cheruby i palmy złotem. Pozłocił zarówno cheruby, jak i palmy. 33 Także przy wejściu do Miejsca Świętego zrobił czworokątne futryny z drewna oliwkowego 34 i podwójne drzwi z drewna cyprysowego. Jedne drzwi składały się z dwóch skrzydeł wahadłowych i drugie drzwi składały się z dwóch skrzydeł wahadłowych. 35 Wyrył cheruby, palmy i rozchylone kielichy kwiatów, a płaskorzeźby te pokrył cienką warstwą złota. 36 Ponadto wewnętrzny dziedziniec obudował trzema rzędami wygładzonych kamieni i rzędem belek cedrowych.
37 W czwartym roku, w miesiącu Ziw, został położony fundament domu Pana. 38 Natomiast w roku jedenastym, w miesiącu Bul, to jest w miesiącu ósmym, ukończył dom z całym wyposażeniem i zgodnie z jego planami. Salomon budował go zatem siedem lat.
Budowa świątyni
(II Kron. 3)
1 W czterysta osiemdziesiąt lat po wyjściu synów izraelskich z ziemi egipskiej, w czwartym roku a miesiącu drugim panowania Salomona nad Izraelem, w miesiącu Ziw, zaczął Salomon budować świątynię Panu.
2 A świątynia, którą Salomon zaczął budować Panu, miała sześćdziesiąt łokci długości, dwadzieścia szerokości i trzydzieści wysokości.
3 Przedsionek przed nawą główną świątyni miał dwadzieścia łokci długości wszerz świątyni i dziesięć łokci szerokości wzdłuż świątyni.
4 Kazał też zrobić w świątyni zakratowane okna w kamiennych framugach
5 I zbudować przy murze świątyni wokoło ganki, biegnące zarówno wzdłuż ścian świątyni wokoło, jak i nawy głównej oraz miejsca najświętszego; zrobił też wokoło komnaty boczne.
6 Ganek dolny miał pięć łokci szerokości, środkowy sześć łokci szerokości, trzeci zaś siedem łokci szerokości; kazał bowiem porobić uskoki na zewnątrz w ścianach świątyni wokoło, aby belki nie wchodziły w ściany świątyni.
7 Świątynię zaś budowano z kamieni gotowych, przyciosanych już w kamieniołomach, tak iż w czasie budowy w świątyni nie było słychać w niej młotów czy siekier, w ogóle żadnego narzędzia żelaznego.
8 Wejście do komnaty środkowej było po prawej stronie świątyni, po schodach wchodziło się do środkowej, a ze środkowej do trzeciej.
9 Tak zbudował świątynię, a gdy ją wykańczał, kazał ją nakryć belkami i deskami cedrowymi.
10 Zbudował też wokoło całej świątyni krużganek na pięć łokci wysoki i połączył go ze świątynią belkami cedrowymi.
11 Potem usłyszał Salomon słowa Pana:
12 Co się tyczy świątyni, którą budujesz, to: Jeśli będziesz postępował według moich przykazań i moje prawa będziesz wypełniał i przestrzegał wszystkich moich nakazów, postępując według nich, i Ja dotrzymam mojego słowa dotyczącego ciebie, jakie wypowiedziałem do Dawida, twojego ojca.
13 I zamieszkam wśród synów izraelskich, i nie opuszczę mojego ludu izraelskiego.
14 Zbudował tedy Salomon świątynię i wykończył ją.
15 Ściany świątyni wyłożył od wewnątrz deskami cedrowymi, od posadzki świątyni aż do stropu wyłożył ją wewnątrz drzewem, samą zaś posadzkę świątyni wyłożył deskami cyprysowymi.
16 W odległości dwudziestu łokci od tyłu świątyni wzniósł przegrodę z desek cedrowych od posadzki aż do stropu i w ten sposób zbudował wewnętrzny przybytek, miejsce najświętsze.
17 Nawa główna świątyni od przodu miała czterdzieści łokci.
18 Wykładzina cedrowa wewnątrz świątyni była pokryta płaskorzeźbami w kształcie liści i rozwartych kielichów kwiatowych. Wszystko było z drzewa cedrowego, kamienia nie było widać.
19 A miejsce najświętsze urządził wewnątrz w środku świątyni, aby umieścić tam Skrzynię Przymierza Pańskiego.
20 Przed miejscem najświętszym, które miało dwadzieścia łokci długości, dwadzieścia łokci szerokości i dwadzieścia łokci wysokości, a które kazał pokryć szczerym złotem, kazał ustawić ołtarz z drzewa cedrowego.
21 Salomon kazał też wyłożyć świątynię od wewnątrz szczerym złotem i przeciągnąć złote łańcuchy przed miejscem najświętszym, które kazał wyłożyć złotem.
22 Całą świątynię kazał dokładnie wyłożyć złotem, także i ołtarz, który był wewnątrz przybytku, kazał wyłożyć złotem.
23 W miejscu najświętszym kazał wyrzeźbić z drzewa oliwkowego dwa cheruby wysokie na dziesięć łokci.
24 Pięć łokci miało jedno skrzydło cheruba i pięć łokci drugie skrzydło cheruba; było tedy dziesięć łokci od jednego końca skrzydła do drugiego końca skrzydła.
25 Dziesięć łokci miał też drugi cherub. Oba cheruby miały tę samą wielkość i ten sam kształt.
26 Wysokość jednego i drugiego cheruba wynosiła po dziesięć łokci.
27 Cheruby te kazał umieścić w głębi wnętrza świątyni. Skrzydła cherubów rozpostarto tak, że skrzydło jednego cheruba dotykało jednej ściany, a skrzydło drugiego cheruba dotykało drugiej ściany, skrzydła środkowe zaś dotykały się nawzajem.
28 Także cheruby kazał pokryć złotem.
29 Na wszystkich ścianach świątyni wokoło kazał wyryć jako płaskorzeźby postacie cherubów, liście palmowe i rozwarte kielichy kwiatów, od wewnątrz i na zewnątrz.
30 Także posadzkę świątyni kazał wyłożyć złotem zarówno w pomieszczeniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym.
31 U wejścia do miejsca najświętszego kazał sporządzić drzwi z drzewa oliwkowego, przy czym futryna i dźwigar tworzyły pięciobok.
32 Na obu skrzydłach drzwi z drzewa oliwkowego kazał wyryć jako płaskorzeźby postacie cherubów, liście i rozwarte kielichy kwiatów i pokryć je złotem, przy czym na tych cherubach i liściach palmowych kazał to złoto rozklepać.
33 Tak samo u wejścia do przybytku kazał zrobić futryny z drzewa oliwkowego w kształcie czworoboku.
34 Dwoje zaś drzwi z drzewa cyprysowego. Jedne drzwi miały dwa skrzydła wahadłowe i drugie drzwi miały dwa skrzydła wahadłowe.
35 Kazał też wyryć na nich jako płaskorzeźby postacie cherubów, liście palmowe i rozwarte kielichy kwiatów oraz pokryć je złotą blachą dokładnie dopasowując ją do rzeźby.
36 Kazał też wznieść mur wokół dziedzińca wewnętrznego z trzech rzędów ciosanych kamieni i jednego rzędu belek cedrowych.
37 Fundament pod świątynię Pańską położono w czwartym roku, w miesiącu Ziw.
38 A wykończono świątynię we wszystkich jej częściach i ze wszystkim, co do niej należało, w roku jedenastym w miesiącu Bul, który jest ósmym miesiącem, czyli budował ją siedem lat.