Działalność Towarzystwa Biblijnego nie jest możliwa bez wsparcia życzliwych mu ludzi. Tak jak każda modlitwa sprawi, że nasze projekty będzie otaczało Boże błogosławieństwo, tak każda wpłacona złotówka umożliwi ich realizację.

Prosimy o wsparcie modlitewne i finansowe naszych projektów.

Towarzystwo Biblijne w Polsce

ul. Marszałkowska 15A, 00-626 Warszawa

Konto bankowe: Bank Santander nr 30 1090 1870 0000 0001 4759 6520

Darowizny na projekty Towarzystwa, przekazane na jego konto z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”, można odliczyć od podatku.