1 Słowo Pana, skierowane do Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, za panowania Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego.
Dzień Pana
Bóg ześle karę na ziemię
2 Doszczętnie zgładzę wszystko
na powierzchni ziemi
– wyrocznia Pana.
3 Zgładzę człowieka i bydło,
zgładzę ptactwo podniebne
i ryby morskie,
tych, którzy sieją zgorszenie i bezbożnych.
Wytępię ludzi
z powierzchni ziemi
– wyrocznia Pana.
Bóg ukarze Królestwo Judy
4 Wyciągnę rękę przeciwko Judzie
i przeciw wszystkim mieszkańcom
Jerozolimy!
Wytępię z tego miejsca resztę wyznawców Baala,
wymażę imiona bałwochwalców wśród kapłanów.
5 Zabiję tych, którzy na dachach
oddają pokłon zastępom niebios,
a także tych, którzy – oddając pokłon – przysięgają na Pana,
a równocześnie przysięgają na Milkoma,
6 i tych, którzy odstępują od Pana,
i tych, którzy nie szukają Pana
ani nie pytają o Niego.
7 Zamilknijcie przed obliczem Pana Boga,
gdyż bliski jest dzień Pana!
Pan przygotował już
ucztę ofiarną
i poświęcił zaproszonych.
8 W dniu ofiary Pana
ukarzę książąt
i synów królewskich
oraz wszystkich, którzy ubierają się
w cudzoziemskie szaty.
9 W tym dniu ześlę karę na wszystkich,
którzy przekraczają próg domu swego Pana,
by napełniać go
bezprawiem i zdradą.
10 Rozlegnie się w tym dniu
– wyrocznia Pana
głośne wołanie
od Bramy Rybnej
i lament w drugiej dzielnicy,
a od strony pagórków wielki trzask.
11 Lamentujcie, mieszkańcy Moździerza,
gdyż polegnie cały lud kananejski,
zginą wszyscy, którzy gromadzą srebro.
12 W tym czasie
w świetle lamp przeszukam Jerozolimę
i ukarzę ludzi,
którzy siedzą zastygli
nad mętnymi resztkami wina
i mówią w swoich sercach:
Pan nie uczyni nic dobrego
ani złego.
13 Ich bogactwa staną się łupem,
a ich domy zostaną spustoszone.
Zbudowali domy, ale w nich nie zamieszkają,
posadzili winnice, ale nie będą pić z nich wina.
Gniew Pański
14 Bliski jest wielki dzień Pana,
bliski i szybko nadchodzi.
Głos, który rozlegnie się w dniu Pana, jest gorzki,
nawet siłacz będzie wołał z rozpaczy.
15 Ten dzień będzie dniem gniewu,
dniem niedoli i ucisku,
dniem zagłady i spustoszenia,
dniem ciemności i mroku,
dniem chmur gęstych i czarnych,
16 dniem trąby i wrzawy wojennej
przeciw miastom warownym
i wysokim basztom.
17 Ześlę na ludzi udrękę
i będą chodzić jak niewidomi,
gdyż zgrzeszyli przeciwko Panu.
Ich krew jak proch pokryje ziemię,
a ich wnętrzności jak gnój.
18 W dniu gniewu Pana
nie może ich ocalić
ani ich srebro, ani ich złoto,
bo ogień Jego gniewu pochłonie całą ziemię.
I dokona straszliwej zagłady
wszystkich mieszkańców ziemi.
1 The word of the LORD which came unto Zephaniah the son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hizkiah, in the days of Josiah the son of Amon, king of Judah. 2 I will utterly consume all things from off the land, saith the LORD. 3 I will consume man and beast; I will consume the fowls of the heaven, and the fishes of the sea, and the stumblingblocks with the wicked; and I will cut off man from off the land, saith the LORD. 4 I will also stretch out mine hand upon Judah, and upon all the inhabitants of Jerusalem; and I will cut off the remnant of Baal from this place, and the name of the Chemarims with the priests; 5 And them that worship the host of heaven upon the housetops; and them that worship and that swear by the LORD, and that swear by Malcham; 6 And them that are turned back from the LORD; and those that have not sought the LORD, nor enquired for him.
7 Hold thy peace at the presence of the Lord GOD: for the day of the LORD is at hand: for the LORD hath prepared a sacrifice, he hath bid his guests. 8 And it shall come to pass in the day of the LORD’s sacrifice, that I will punish the princes, and the king’s children, and all such as are clothed with strange apparel. 9 In the same day also will I punish all those that leap on the threshold, which fill their masters’ houses with violence and deceit. 10 And it shall come to pass in that day, saith the LORD, that there shall be the noise of a cry from the fish gate, and an howling from the second, and a great crashing from the hills. 11 Howl, ye inhabitants of Maktesh, for all the merchant people are cut down; all they that bear silver are cut off. 12 And it shall come to pass at that time, that I will search Jerusalem with candles, and punish the men that are settled on their lees: that say in their heart, The LORD will not do good, neither will he do evil. 13 Therefore their goods shall become a booty, and their houses a desolation: they shall also build houses, but not inhabit them; and they shall plant vineyards, but not drink the wine thereof.
14 The great day of the LORD is near, it is near, and hasteth greatly, even the voice of the day of the LORD: the mighty man shall cry there bitterly. 15 That day is a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness, 16 A day of the trumpet and alarm against the fenced cities, and against the high towers. 17 And I will bring distress upon men, that they shall walk like blind men, because they have sinned against the LORD: and their blood shall be poured out as dust, and their flesh as the dung. 18 Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the LORD’s wrath; but the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy: for he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land.