Kobiety
1 Nie bądź zazdrosny o swoją żonę,
abyś nie nauczył jej złych manier na swoją szkodę.
2 Nie oddawaj się całkowicie kobiecie,
by nie zapanowała nad tobą.
3 Nie spotykaj się z kobietą rozwiązłą,
byś przypadkiem nie wpadł w jej sidła.
4 Ze śpiewaczką nie przestawaj,
aby cię nie uwiodła swoimi zakusami.
5 Dziewicy się nie przyglądaj,
abyś nie został razem z nią ukarany.
6 Nie oddawaj się nierządnicom,
abyś nie stracił swojego dziedzictwa.
7 Nie rozglądaj się, wędrując po mieście,
nie błąkaj się po pustych zaułkach.
8 Odwróć oko od przystojnej kobiety,
nie przyglądaj się cudzemu pięknu.
Wielu bowiem zbłądziło z powodu piękna kobiety,
gdyż ono rozpala namiętność jak ogień.
9 Nigdy nie siadaj razem z kobietą zamężną,
nie ucztuj z nią, pijąc wino.
Twoje serce mogłoby się skłonić do niej
i przez pożądanie mógłbyś zniszczyć siebie.
Stosunki międzyludzkie
10 Nie porzucaj starego przyjaciela,
bo nowy mu nie dorówna.
Nowy przyjaciel jest jak młode wino
– dopiero gdy się zestarzeje, wypijesz z radością.
11 Nie zazdrość sławy grzesznikowi,
bo nie wiesz, jak wielki będzie jego upadek.
12 Nie zachwycaj się pomyślnością bezbożnych,
pamiętaj, że nawet w Hadesie nie będą usprawiedliwieni.
13 Trzymaj się z dala od tego, kto może cię zabić,
a nie będziesz ogarnięty strachem przed śmiercią.
A jeśli się zbliżysz, to nie popełnij błędu,
aby cię nie pozbawił życia.
Bądź świadom, że poruszasz się wśród pułapek,
chodzisz po krawędzi murów miejskich.
14 Odpowiednio do swojej siły troszcz się o bliźnich,
często zasięgaj rady u mędrców.
15 Snuj swoje rozważania wśród mądrych,
a twoje opowiadania niech dotyczą Prawa Najwyższego.
16 Ucztuj razem z ludźmi sprawiedliwymi,
a twoją dumą niech będzie bojaźń Pana.
Władca
17 Dzieło opiewa sprawną rękę artysty,
a przywódca ludu swą mądrość ukazuje w mowie.
18 Człowieka gadatliwego boi się całe miasto,
a popędliwy w mowie będzie znienawidzony.
1 Be not jealous over the wife of thy bosom, and teach her not an evil lesson against thyself.
2 Give not thy soul unto a woman to set her foot upon thy substance.
3 Meet not with an harlot, lest thou fall into her snares.
4 Use not much the company of a woman that is a singer, lest thou be taken with her attempts.
5 Gaze not on a maid, that thou fall not by those things that are precious in her.
6 Give not thy soul unto harlots, that thou lose not thine inheritance.
7 Look not round about thee in the streets of the city, neither wander thou in the solitary place thereof.
8 Turn away thine eye from a beautiful woman, and look not upon another’s beauty; for many have been deceived by the beauty of a woman; for herewith love is kindled as a fire.
9 Sit not at all with another man’s wife, nor sit down with her in thine arms, and spend not thy money with her at the wine; lest thine heart incline unto her, and so through thy desire thou fall into destruction.
10 Forsake not an old friend; for the new is not comparable to him: a new friend is as new wine; when it is old, thou shalt drink it with pleasure.
11 Envy not the glory of a sinner: for thou knowest not what shall be his end.
12 Delight not in the thing that the ungodly have pleasure in; but remember they shall not go unpunished unto their grave.
13 Keep thee far from the man that hath power to kill; so shalt thou not doubt the fear of death: and if thou come unto him, make no fault, lest he take away thy life presently: remember that thou goest in the midst of snares, and that thou walkest upon the battlements of the city.
14 As near as thou canst, guess at thy neighbour, and consult with the wise.
15 Let thy talk be with the wise, and all thy communication in the law of the most High.
16 And let just men eat and drink with thee; and let thy glorying be in the fear of the Lord.
17 For the hand of the artificer the work shall be commended: and the wise ruler of the people for his speech.
18 A man of an ill tongue is dangerous in his city; and he that is rash in his talk shall be hated.