Natan
1 Po nim zaś powstał Natan,
by prorokować za dni Dawida.
Dawid
2 Podobnie jak tłuszcz oddziela się od mięsa ofiarnego,
tak Dawid wyróżniał się spośród synów Izraela.
3 Bawił się z lwami jak z koźlętami,
a z niedźwiedziami jak z jagniętami.
4 Czy w swojej młodości nie zabił olbrzyma
i nie zmazał z ludu obelgi,
gdy wziął do rękę procę z kamieniem
i powalił pychę Goliata?
5 Wezwał bowiem Najwyższego Pana,
który dał moc jego prawicy,
by zgładził człowieka mocnego w walce
i wywyższył potęgę swojego ludu.
6 Wysławiano go pośród dziesiątków tysięcy
i uwielbiano w błogosławieństwach Pana,
kiedy niósł wieniec chwały.
7 Wyniszczył bowiem wrogów dookoła,
unicestwił wrogich Filistynów,
skruszył ich potęgę aż do dzisiaj.
8 W każdym swoim dziele sławił
Świętego i Najwyższego słowami chwały,
oddawał Mu cześć całym sercem,
pokochał Tego, który go stworzył.
9 Przed ołtarzem ustawił śpiewaków,
by słodko rozbrzmiewał dźwięk ich pieśni.
10 Dodał świętom okazałości
i wspaniale upiększył czasy święte,
w których należy wielbić święte imię Pana,
by przybytek od rana rozbrzmiewał pieśnią.
11 Pan odpuścił mu grzechy
i wywyższył jego potęgę na wieki.
Zawarł z nim przymierze królewskie
i dał mu tron chwały w Izraelu.
Salomon
12 Po nim nastał mądry syn,
który dzięki niemu zamieszkał na rozległej przestrzeni.
13 Salomon był królem w dniach pokoju,
którym Bóg obdarzył go zewsząd,
aby wzniósł dom Jego imieniu
i przygotował Mu wieczny przybytek.
14 Jakże mądry stałeś się w swej młodości,
niczym rzeka napełniłeś się rozumem.
15 Ziemię okryłeś swoim duchem,
wypełniając ją zagadkowymi przypowieściami.
16 Twoje imię dotarło do wysp dalekich,
kochano cię za twój pokój.
17 Za twe pieśni, przysłowia, przypowieści
i wyjaśnienia podziwiały cię obce kraje.
18 W imię Pana Boga,
nazywanego Bogiem Izraela,
nagromadziłeś złota jak cyny,
a srebra namnożyłeś jak ołowiu.
19 Skłoniłeś się jednak z pożądaniem do kobiet,
które zawładnęły twoim ciałem.
20 Splamiłeś swoją chwałę
i zbezcześciłeś potomstwo.
Sprowadziłeś gniew na swoje dzieci
i przez swą bezmyślność kazałeś im cierpieć.
21 Władza została podzielona
i zbuntowane królestwo wyszło z Efraima.
22 Pan jednak nie wyrzekł się swego miłosierdzia
ani nie cofnął swoich słów.
Nie wytępił wnuków swojego wybrańca
i nie usunął potomstwa tego, który Go pokochał,
lecz zostawił resztę Jakubowi,
i jej korzeń Dawidowi.
Roboam
23 Salomon spoczął wśród swoich ojców,
po sobie zaś pozostawił potomka
– najgłupszego z ludu i ułomnego rozumem Roboama,
który swoją wolą doprowadził do odstępstwa ludu.
Jeroboam
24 Następnie Jeroboam, syn Nebata, zwiódł Izraela
i pokazał Efraimowi drogę grzechu.
Ich grzechy stały się tak liczne,
że musieli opuścić swoją ziemię.
25 Gonili bowiem za wszelką nieprawością,
dopóki nie przyszła na nich pomsta.
1 And after him rose up Nathan to prophesy in the time of David.
2 As is the fat taken away from the peace offering, so was David chosen out of the children of Israel.
3 He played with lions as with kids, and with bears as with lambs.
4 Slew he not a giant, when he was yet but young? and did he not take away reproach from the people, when he lifted up his hand with the stone in the sling, and beat down the boasting of Goliath?
5 For he called upon the most high Lord; and he gave him strength in his right hand to slay that mighty warrior, and set up the horn of his people.
6 So the people honoured him with ten thousands, and praised him in the blessings of the Lord, in that he gave him a crown of glory.
7 For he destroyed the enemies on every side, and brought to nought the Philistines his adversaries, and brake their horn in sunder unto this day.
8 In all his works he praised the Holy One most high with words of glory; with his whole heart he sung songs, and loved him that made him.
9 He set singers also before the altar, that by their voices they might make sweet melody, and daily sing praises in their songs.
10 He beautified their feasts, and set in order the solemn times until the end, that they might praise his holy name, and that the temple might sound from morning.
11 The Lord took away his sins, and exalted his horn for ever: he gave him a covenant of kings, and a throne of glory in Israel.
12 After him rose up a wise son, and for his sake he dwelt at large.
13 Solomon reigned in a peaceable time, and was honoured; for God made all quiet round about him, that he might build an house in his name, and prepare his sanctuary for ever.
14 How wise wast thou in thy youth and, as a flood, filled with understanding!
15 Thy soul covered the whole earth, and thou filledst it with dark parables.
16 Thy name went far unto the islands; and for thy peace thou wast beloved.
17 The countries marvelled at thee for thy songs, and proverbs, and parables, and interpretations.
18 By the name of the Lord God, which is called the Lord God of Israel, thou didst gather gold as tin and didst multiply silver as lead.
19 Thou didst bow thy loins unto women, and by thy body thou wast brought into subjection.
20 Thou didst stain thy honour, and pollute thy seed: so that thou broughtest wrath upon thy children, and wast grieved for thy folly.
21 So the kingdom was divided, and out of Ephraim ruled a rebellious kingdom.
22 But the Lord will never leave off his mercy, neither shall any of his works perish, neither will he abolish the posterity of his elect, and the seed of him that loveth him he will not take away: wherefore he gave a remnant unto Jacob, and out of him a root unto David.
23 Thus rested Solomon with his fathers, and of his seed he left behind him Roboam, even the foolishness of the people, and one that had no understanding, who turned away the people through his counsel. There was also Jeroboam the son of Nebat, who caused Israel to sin, and shewed Ephraim the way of sin:
24 And their sins were multiplied exceedingly, that they were driven out of the land.
25 For they sought out all wickedness, till the vengeance came upon them.