Śmierć
1 O śmierci, jak gorzka jest pamięć o tobie
dla człowieka żyjącego w pokoju i dostatku,
dla beztroskiego, który cieszy się powodzeniem,
dla tego, kto może jeszcze używać przyjemności.
2 O śmierci, twój wyrok jest dobry:
dla człowieka w potrzebie, który traci siłę,
dla starca, który jeszcze troszczy się o wszystko,
dla tego, kto jest nieposłuszny i stracił cierpliwość.
3 Nie bój się wyroku śmierci,
wspomnij o swoich poprzednikach i następcach.
4 Taki jest wyrok Pana i dotyczy on wszystkich.
Dlaczego więc sprzeciwiasz się woli Najwyższego?
Czy żyjesz dziesięć, sto, czy tysiąc lat
– w Hadesie nie wypomina się długości życia.
Przyszłość bezbożnych
5 Dzieci grzeszników stają się obrzydliwe,
podobnie te, które przebywają w domach bezbożnych.
6 Dziedzictwo grzesznych dzieci zaginie,
a hańba na zawsze pozostanie z ich potomstwem.
7 Dzieci uczynią wyrzuty bezbożnemu ojcu,
że przez niego są pohańbione.
8 Biada wam, ludzie bezbożni,
którzy porzuciliście Prawo Boga Najwyższego.
9 Jeśli się urodziliście, to czeka na was przekleństwo,
a jeśli umarliście, to przekleństwo jest waszym udziałem.
10 Wszystko, co pochodzi z ziemi, do ziemi podąży,
podobnie bezbożni z przekleństwa do zguby.
11 Żałoba dotyczy ludzkiego ciała,
złe imię grzeszników zostanie jednak wymazane.
12 Zatroszcz się o imię, ono bowiem zostanie z tobą,
ono więcej znaczy niż tysiące ogromnych skarbów ze złota.
13 Pomyślne życie ma dni ograniczone,
dobre imię pozostanie zaś na wieczność.
14 Dzieci, strzeżcie wychowania w pokoju!
Gdy mądrość jest ukryta, a skarb niewidoczny
– jaka korzyść z obydwu?
15 Lepszy jest człowiek, który ukrywa swoją głupotę,
niż ten, który ukrywa swoją mądrość.
Wstyd
16 Dlatego wstydźcie się tego, o czym powiem,
bo nie jest dobrze wstydzić się wszystkiego
– nie wszystko bowiem wszyscy wiernie oceniają.
17 Wstydźcie się nierządu przed ojcem i matką,
a kłamstwa przed możnym i władcą,
18 wykroczenia przed sędzią i zwierzchnikiem,
bezprawia przed zgromadzeniem i ludem,
19 niesprawiedliwości przed wspólnikiem i przyjacielem,
kradzieży w swoim miejscu zamieszkania,
20 naruszenia prawdy Boga i Przymierza,
opierania łokci na chlebach,
21 oczerniania przy otrzymywaniu i dawaniu,
braku odpowiedzi na pozdrowienia,
22 widoku nierządnej kobiety,
odwracania się od krewnego,
23 odbierania udziału i daru,
przypatrywania się zamężnej kobiecie,
24 poufałości ze swoją służącą,
zbliżania się do jej łóżka,
25 obelżywych słów przed przyjaciółmi,
czynienia wyrzutów przy dawaniu,
26 powtarzania usłyszanego słowa,
ujawniania poufnych tajemnic.
27 W ten sposób staniesz się prawdziwie wstydliwy
i znajdziesz uznanie u wszystkich ludzi.
1 O death, how bitter is the remembrance of thee to a man that liveth at rest in his possessions, unto the man that hath nothing to vex him, and that hath prosperity in all things: yea, unto him that is yet able to receive meat!
2 O death, acceptable is thy sentence unto the needy, and unto him whose strength faileth, that is now in the last age, and is vexed with all things, and to him that despaireth, and hath lost patience!
3 Fear not the sentence of death, remember them that have been before thee, and that come after; for this is the sentence of the Lord over all flesh.
4 And why art thou against the pleasure of the most High? there is no inquisition in the grave, whether thou have lived ten, or an hundred, or a thousand years.
5 The children of sinners are abominable children, and they that are conversant in the dwelling of the ungodly.
6 The inheritance of sinners’ children shall perish, and their posterity shall have a perpetual reproach.
7 The children will complain of an ungodly father, because they shall be reproached for his sake.
8 Woe be unto you, ungodly men, which have forsaken the law of the most high God! for if ye increase, it shall be to your destruction:
9 And if ye be born, ye shall be born to a curse: and if ye die, a curse shall be your portion.
10 All that are of the earth shall turn to earth again: so the ungodly shall go from a curse to destruction.
11 The mourning of men is about their bodies: but an ill name of sinners shall be blotted out.
12 Have regard to thy name; for that shall continue with thee above a thousand great treasures of gold.
13 A good life hath but few days: but a good name endureth for ever.
14 My children, keep discipline in peace: for wisdom that is hid, and a treasure that is not seen, what profit is in them both?
15 A man that hideth his foolishness is better than a man that hideth his wisdom.
16 Therefore be shamefaced according to my word: for it is not good to retain all shamefacedness; neither is it altogether approved in every thing.
17 Be ashamed of whoredom before father and mother: and of a lie before a prince and a mighty man;
18 Of an offence before a judge and ruler; of iniquity before a congregation and people; of unjust dealing before thy partner and friend;
19 And of theft in regard of the place where thou sojournest, and in regard of the truth of God and his covenant; and to lean with thine elbow upon the meat; and of scorning to give and take;
20 And of silence before them that salute thee; and to look upon an harlot;
21 And to turn away thy face from thy kinsman; or to take away a portion or a gift; or to gaze upon another man’s wife.
22 Or to be overbusy with his maid, and come not near her bed; or of upbraiding speeches before friends; and after thou hast given, upbraid not;
23 Or of iterating and speaking again that which thou hast heard; and of revealing of secrets.
24 So shalt thou be truly shamefaced and find favour before all men.