Modlitwa o wyzwolenie i przywrócenie chwały Izraelitów
1 Zmiłuj się nad nami Władco, Boże wszystkiego, i spójrz,
i bojaźń swą ześlij na wszystkie ludy.
2 Podnieś swoją rękę na obce narody,
niech ujrzą Twoją władzę.
3 Jak wobec nich ukazałeś nam swą świętość,tak wobec nas pokaż im swoją potęgę.
4 Niech poznają Ciebie, jak i my poznaliśmy,
bo nie ma innego Boga, oprócz Ciebie, Panie.
5 Odnów znaki i powtórz cuda,
otocz chwałą swoją rękę i prawe ramię.
6 Wzbudź gniew i pokaż oburzenie,
usuń przeciwnika i zetrzyj wroga.
7 Przyśpiesz czas i pamiętaj o przyrzeczeniu
– niech się opowiada o Twoich wielkich dziełach.
8 Tego, kto ocalał, niech strawi ogień gniewu,
tych, którzy krzywdzą Twój lud, niech dosięgnie zguba.
9 Zetrzyj głowy wrogich władców,
tych, którzy mówią: Oprócz nas nie ma nikogo.
10 Zgromadź wszystkie plemiona Jakuba
i daj im dziedzictwo, jak na początku.
11 Oszczędź, Panie, naród nazwany Twoim imieniem,
Izraela, który jest jak Twój pierworodny.
12 Zlituj się nad miastem Twojej świątyni,
Jeruzalem, miejscem Twego odpoczynku.
13 Napełnij Syjon słowami uwielbienia,
Twoją świątynię – swą chwałą.
14 Daj świadectwo tym, których stworzyłeś na początku,
wypełnij proroctwa wygłaszane w Twoim imieniu.
15 Daj zapłatę tym, którzy Ciebie oczekują,
a Twoi prorocy niech się okażą wiarygodni.
16 Wysłuchaj, Panie, modlitwy tych, którzy Ciebie błagają,
zgodnie z błogosławieństwem Aarona dla Twojego ludu.
17 Wtedy wszyscy na ziemi poznają,
że Ty, Panie, jesteś odwiecznym Bogiem.
Wybór żony
18 Każdy pokarm trafia do żołądka,
ale jedna potrawa jest smaczniejsza od drugiej.
19 Jak podniebienie wyczuje pokarm z dziczyzny,
tak też rozumne serce kłamliwe słowa.
20 Wypaczone serce przysporzy smutku,
ale człowiek doświadczony umie za to odpłacić.
21 Kobieta przyjmie każdego mężczyznę,
lecz bywa, że jedna córka jest lepsza od drugiej.
22 Piękno kobiety rozjaśnia oblicze,
przewyższa wszelkie pragnienie mężczyzny.
23 Jeśli na jej ustach jest miłosierdzie i cichość,
to jej mąż nie ma równych sobie wśród ludzi.
24 Ten, kto pojął żonę, zaczął pomnażać swoje dobra,
ma pomocnika i kolumnę wytchnienia.
25 Gdzie nie ma ogrodzenia, posiadłość jest rozkradana,
gdzie nie ma żony, słychać wzdychanie zagubionego.
26 Kto zaufa uzbrojonemu złoczyńcy,
który włóczy się z miasta do miasta?
27 Podobnie człowiekowi, który nie ma gniazda
i zatrzymuje się tam, gdzie go noc zastanie.
1 Have mercy upon us, O Lord God of all, and behold us:
2 And send thy fear upon all the nations that seek not after thee.
3 Lift up thy hand against the strange nations, and let them see thy power.
4 As thou wast sanctified in us before them: so be thou magnified among them before us.
5 And let them know thee, as we have known thee, that there is no God but only thou, O God.
6 Shew new signs, and make other strange wonders: glorify thy hand and thy right arm, that they may set forth thy wondrous works.
7 Raise up indignation, and pour out wrath: take away the adversary, and destroy the enemy.
8 Make the time short, remember the covenant, and let them declare thy wonderful works.
9 Let him that escapeth be consumed by the rage of the fire; and let them perish that oppress the people.
10 Smite in sunder the heads of the rulers of the heathen, that say, There is none other but we.
11 Gather all the tribes of Jacob together, and inherit thou them, as from the beginning.
12 O Lord, have mercy upon the people that is called by thy name, and upon Israel, whom thou hast named thy firstborn.
13 O be merciful unto Jerusalem, thy holy city, the place of thy rest.
14 Fill Sion with thine unspeakable oracles, and thy people with thy glory:
15 Give testimony unto those that thou hast possessed from the beginning, and raise up prophets that have been in thy name.
16 Reward them that wait for thee, and let thy prophets be found faithful.
17 O Lord, hear the prayer of thy servants, according to the blessing of Aaron over thy people, that all they which dwell upon the earth may know that thou art the Lord, the eternal God.
18 The belly devoureth all meats, yet is one meat better than another.
19 As the palate tasteth divers kinds of venison: so doth an heart of understanding false speeches.
20 A froward heart causeth heaviness: but a man of experience will recompense him.
21 A woman will receive every man, yet is one daughter better than another.
22 The beauty of a woman cheereth the countenance, and a man loveth nothing better.
23 If there be kindness, meekness, and comfort, in her tongue, then is not her husband like other men.
24 He that getteth a wife beginneth a possession, a help like unto himself, and a pillar of rest.
25 Where no hedge is, there the possession is spoiled: and he that hath no wife will wander up and down mourning.
26 Who will trust a thief well appointed, that skippeth from city to city? so who will believe a man that hath no house, and lodgeth wheresoever the night taketh him?