Złudność snów
1 Próżne i fałszywe są nadzieje nierozumnych,
a senne widzenia uskrzydlają głupców.
2 Podobny do tego, kto chwyta cień i pędzi za wiatrem,
jest ten, kto polega na sennych widzeniach.
3 Senne wizje są podobne jedna do drugiej,
jak twarz do swego odbicia.
4 Czy coś z nieczystości może zostać oczyszczone,
a z kłamstwa okazać się prawdą?
5 Wróżby, przepowiednie i sny są złudne,
jak urojenia serca rodzącej kobiety.
6 Jeśli nie pochodzą wprost od Najwyższego,
to nie poświęcaj im swojej uwagi.
7 Wielu bowiem zwiodły senne widzenia,
a ci, którzy pokładali w nich nadzieje, upadli.
8 Prawo zostanie wypełnione bez kłamstwa,
a mądrość w wiarygodnych ustach jest doskonała.
Korzyści płynące z podroży
9 Kto dużo podróżował, wiele poznał,
bogaty doświadczeniem będzie mądrze opowiadał.
10 Kto nie jest doświadczony, zna mało rzeczy,
ten zaś, kto podróżuje, zwiększa swe umiejętności.
11 Wiele zobaczyłem podczas moich podróży,
wiem więcej, niż mogą wypowiedzieć słowa.
12 Wielokrotnie groziła mi nawet śmierć,
lecz uratowałem się dzięki temu wszystkiemu.
Bojaźń Pana
13 Duch tych, którzy boją się Pana, żyć będzie,
bo ich nadzieja jest w Tym, który wybawia.
14 Ten, kto boi się Pana, nie zlęknie się nikogo,
nie przerazi się, gdyż On jest jego nadzieją.
15 Szczęśliwy jest ten, kto się boi Pana
– na kim polega, kto jest mu oparciem?
16 Pan dostrzega tych, którzy Go kochają,
jest dla nich potężną osłoną i pewnym oparciem,
ochroną przed skwarem i cieniem w południe,
ostrzega przed potknięciem i chroni przed upadkiem.
17 Jest tym, który dźwiga duszę i oświeca oczy,
daje uzdrowienie, życie i błogosławieństwo.
Ofiary
18 Składanie ofiar z niesprawiedliwości to dar niegodziwy,
również dary nieprawych nie znajdą uznania.
19 Najwyższy nie ma upodobania w darach bezbożnych
ani też nie odpuszcza grzechów ze względu na liczbę ofiar.
20 Jak zabijający na na ofiarę syna w obecności ojca,
jest ten, kto składa ofiarę pochodzącą z dobytku ubogich.
21 Chleb wyżebrany jest życiem dla ubogich,
ten, kto go pozbawia, jest człowiekiem krwawym.
22 Kto odbiera środki do życia, jest zabójcą bliźniego,
przelewa krew ten, kto wstrzymuje zapłatę najemnika.
23 Jeśli jeden buduje, a drugi burzy,
to co więcej, oprócz trudu, obaj zyskali?
24 Jeśli jeden się modli, a drugi przeklina,
to czyjego głosu wysłucha Władca?
25 Jeśli ktoś się oczyszcza po zetknięciu ze zmarłym i znowu go dotyka,
to co zyskuje przez swoje obmycie?
26 Jeśli ktoś pości, pokutując za grzechy,
i znowu idzie, i czyni to samo,
to kto wysłucha jego modlitwy
i co zyska przez swoje uniżenie?
1 The hopes of a man void of understanding are vain and false: and dreams lift up fools.
2 Whoso regardeth dreams is like him that catcheth at a shadow, and followeth after the wind.
3 The vision of dreams is the resemblance of one thing to another, even as the likeness of a face to a face.
4 Of an unclean thing what can be cleansed? and from that thing which is false what truth can come?
5 Divinations, and soothsayings, and dreams, are vain: and the heart fancieth, as a woman’s heart in travail.
6 If they be not sent from the most High in thy visitation, set not thy heart upon them.
7 For dreams have deceived many, and they have failed that put their trust in them.
8 The law shall be found perfect without lies: and wisdom is perfection to a faithful mouth.
9 A man that hath travelled knoweth many things; and he that hath much experience will declare wisdom.
10 He that hath no experience knoweth little: but he that hath travelled is full of prudence.
11 When I travelled, I saw many things; and I understand more than I can express.
12 I was ofttimes in danger of death: yet I was delivered because of these things.
13 The spirit of those that fear the Lord shall live; for their hope is in him that saveth them.
14 Whoso feareth the Lord shall not fear nor be afraid; for he is his hope.
15 Blessed is the soul of him that feareth the Lord: to whom doth he look? and who is his strength?
16 For the eyes of the Lord are upon them that love him, he is their mighty protection and strong stay, a defence from heat, and a cover from the sun at noon, a preservation from stumbling, and an help from falling.
17 He raiseth up the soul, and lighteneth the eyes: he giveth health, life, and blessing.
18 He that sacrificeth of a thing wrongfully gotten, his offering is ridiculous; and the gifts of unjust men are not accepted.
19 The most High is not pleased with the offerings of the wicked; neither is he pacified for sin by the multitude of sacrifices.
20 Whoso bringeth an offering of the goods of the poor doeth as one that killeth the son before his father’s eyes.
21 The bread of the needy is their life: he that defraudeth him thereof is a man of blood.
22 He that taketh away his neighbour’s living slayeth him; and he that defraudeth the labourer of his hire is a bloodshedder.
23 When one buildeth, and another pulleth down, what profit have they then but labour?
24 When one prayeth, and another curseth, whose voice will the Lord hear?
25 He that washeth himself after the touching of a dead body, if he touch it again, what availeth his washing?
26 So is it with a man that fasteth for his sins, and goeth again, and doeth the same: who will hear his prayer? or what doth his humbling profit him?