Nieprawość Izraela
1 Efraim otoczył Mnie kłamstwem,
a dom Izraela – oszustwem.
Juda jeszcze wędruje z Bogiem
i jest wierny Świętemu.
2 Efraim pasie się wiatrem,
każdego dnia gania za wschodnim wiatrem,
mnoży kłamstwa i przemoc,
zawiera przymierze z Asyrią,
a Egiptowi dostarcza oliwę.
Izrael postępuje jak Jakub
3 Pan wiedzie też spór z Judą,
ukarze Jakuba za jego postępowanie,
odpłaci mu za jego uczynki.
4 W łonie chwycił brata za piętę,
a gdy był w pełni sił, zmagał się z Bogiem.
5 Walczył z aniołem i zwyciężył,
ze łzami błagał o łaskę.
Odnalazł Go w Betel
– tam z nami rozmawiał.
6 Pan, Bóg Zastępów,
Pan imię Jego!
7 Ty więc powróć do swego Boga,
zachowuj miłość i przykazania,
nieustannie ufaj swojemu Bogu.
8 Kanaan ma w ręku
fałszywą wagę,
lubi oszukiwać.
9 Efraim jednak mówi:
Naprawdę stałem się bogaty,
zgromadziłem majątek,
ale w żadnym z owoców mojego trudu
nie znajdzie się moja nieprawość, nic co jest grzechem.
10 Lecz Ja, Pan, twój Bóg,
od wyjścia z ziemi egipskiej,
sprawię, że znowu zamieszkasz w namiotach
jak w czasie uroczystego spotkania.
11 Mówiłem do proroków,
i Ja wielokrotnie zsyłałem im widzenia
i przez proroków ogłaszałem przypowieści.
12 Jeśli w Gileadzie jest nieprawość,
to z pewnością zmarnieje.
W Gilgal składają ofiary z byków,
dlatego ich ołtarze będą jak stosy kamieni
pośród bruzd na polach.
13 Uciekł Jakub do krainy Aramu,
Izrael służył w zamian za kobietę,
za kobietę doglądał stad.
14 Przez prorokaPan wyprowadził Izraela z Egiptu
i przez proroka otaczał go opieką.
15 Efraim bardzo Go rozgniewał,
dlatego Pan ześle na niego karę za krew
i odpłaci mu za jego haniebne czyny.
1 Ephraim feedeth on wind, and followeth after the east wind: he daily increaseth lies and desolation; and they do make a covenant with the Assyrians, and oil is carried into Egypt. 2 The LORD hath also a controversy with Judah, and will punish Jacob according to his ways; according to his doings will he recompense him.
3 ¶ He took his brother by the heel in the womb, and by his strength he had power with God: 4 Yea, he had power over the angel, and prevailed: he wept, and made supplication unto him: he found him in Beth-el, and there he spake with us; 5 Even the LORD God of hosts; the LORD is his memorial. 6 Therefore turn thou to thy God: keep mercy and judgment, and wait on thy God continually.
7 He is a merchant, the balances of deceit are in his hand: he loveth to oppress. 8 And Ephraim said, Yet I am become rich, I have found me out substance: in all my labours they shall find none iniquity in me that were sin. 9 And I that am the LORD thy God from the land of Egypt will yet make thee to dwell in tabernacles, as in the days of the solemn feast. 10 I have also spoken by the prophets, and I have multiplied visions, and used similitudes, by the ministry of the prophets. 11 Is there iniquity in Gilead? surely they are vanity: they sacrifice bullocks in Gilgal; yea, their altars are as heaps in the furrows of the fields. 12 And Jacob fled into the country of Syria, and Israel served for a wife, and for a wife he kept sheep . 13 And by a prophet the LORD brought Israel out of Egypt, and by a prophet was he preserved. 14 Ephraim provoked him to anger most bitterly: therefore shall he leave his blood upon him, and his reproach shall his Lord return unto him.