W Wielkanoc chrześcijanie świętują zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tak w jednym zdaniu można podsumować znaczenie Wielkanocy. Jeśli chcesz dowiedzieć się, kiedy obchodzona jest Wielkanoc i dlaczego każdego roku przypada w innym terminie, jakie są wielkanocne tradycje lub dlaczego Jezus musiał umrzeć – odpowiedź znajdziesz właśnie w tym artykule.

Kiedy obchodzona jest Wielkanoc?

Dla wielu osób kwestia terminu Wielkanocy może być niezrozumiała, ponieważ każdego roku święta przypadają w innym dniu. To, kiedy dokładnie przypada termin, zależy od pozycji księżyca. W rzeczywistości Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej pełni księżyca, na początku wiosny (wiosna zaczyna się 20 marca). Inne dni związane z Wielkanocą również przesuwają się co roku wraz z nową datą.

Święta po Wielkanocy

Termin, w którym obchodzi się Wielkanoc wyznacza także inne święta, które przypadają każdego roku na inną datę. Dzieje się tak, ponieważ są obliczane na podstawie Wielkanocy. Wniebowstąpienie obchodzi się czterdziestego dnia po Wielkanocy, czyli zawsze w czwartek. Dziesięć dni później przypada Pięćdziesiątnica, czyli święto Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki).

Wielkanoc w inną niedzielę

Aby wszystko było nieco bardziej skomplikowane, nie każdy kościół obchodzi Wielkanoc tego samego dnia. Wierni kościołów wschodnich, m.in. prawosławni i grekokatolicy obchodzą Wielkanoc w inną niedzielę niż kościoły tradycji zachodniej. Dzieje się tak dlatego, że kościoły te używają odmiennego kalendarza. Zatem termin wielkanocny liczony jest na odrębny dzień.

Dlaczego obchodzimy święta wielkanocne?

Dla chrześcijan Wielkanoc, obok świąt Bożego Narodzenia, jest jednym z dwóch najważniejszych świąt w roku. W Boże Narodzenie świętujemy przyjście Jezusa na świat. W późniejszym okresie swojego życia, Jezus został skazany na śmierć i ukrzyżowany, mimo że nie zrobił nic złego. Jednak największym cudem wiary chrześcijańskiej jest to, że Jezus powstał z martwych trzy dni po swojej śmierci. Grób, w którym leżał, był pusty. I to zmartwychwstanie daje nadzieję i sens życiu chrześcijan – Bóg jest silniejszy niż śmierć. To jest powód do świętowania wyzwolenia i zwycięstwa.

Dlaczego Jezus musiał umrzeć?

Za śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa kryje się jeszcze jedno głębsze znaczenie. Jezus nie tylko pokonał w ten sposób śmierć, ale jednocześnie zapewnił wszystkim ludziom przebaczenie ich grzechów. Dlatego Jezus nazywany jest również Barankiem Paschalnym. Ofiarował się jako pojednanie między Bogiem a ludźmi. Dzięki Wielkanocy chrześcijanie otrzymują nadzieję na życie wieczne.

Środa Popielcowa i Wielki Post

W Środę Popielcową rozpoczyna się Wielki Post. Od tego momentu do Wielkanocy jest czterdzieści dni, nie licząc niedziel. Ten czterdziestodniowy okres jest dla wielu chrześcijan czasem pokuty. Nazywany jest również Postem Paschalnym, ponieważ wierzący tradycyjnie pościli w tym okresie. Nie jedli wtedy mięsa ani słodyczy. Nadal są chrześcijanie, którzy poszczą w czasie Wielkiego Postu. Dla jednych post może oznaczać jedzenie mniejszej liczby posiłków, a dla innych postem może być czasowe zdystansowanie się np. od mediów społecznościowych przez czterdzieści dni.

Wielki Tydzień

W tygodniu poprzedzającym Wielkanoc obchodzimy Wielki Tydzień, który rozpoczyna się Niedzielą Palmową. (Ewangelia według św. Marka 1-11)

Niedziela Palmowa, często nazywana jest „Niedziela Męki Pańskiej”, „Kwietną” albo „Wierzbną”. Święto jest upamiętnieniem triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Jak podaje Pismo Święte, Jezus przybył do Jerozolimy razem z apostołami. Witany był przez tłumy mieszkańców, którzy uznali go za Syna Dawidowego. Jezus jadąc przez Jerozolimę na osiołku, był witany przez ludzi, którzy rzucali mu pod nogi gałązki palmowe i oliwne. Na pamiątkę tego wydarzenia w Niedzielę Palmową urządzane są bardzo uroczyste procesje np. w kościołach katolickiej tradycji wyznaniowej oraz w kościołach obrządków wschodnich.

W tym tygodniu przed Wielkanocą obchodzi się Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę.

  • Wielki Czwartek obchodzi się na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy,
  • Wielki Piątek – dzień śmierci przez ukrzyżowanie,
  • Wielka Sobota to czas, kiedy ciało Jezusa leżało w grobie.

Jakie zwyczaje celebruje się w Wielkanoc?

Wielu chrześcijan obchodzi Wielkanoc idąc do kościoła w Niedzielę Wielkanocną, aby wspólnie upamiętnić, że Jezus powstał z martwych. Ponadto jest wiele tradycji związanych z Wielkanocą, na przykład szukanie jajek wielkanocnych, ozdabianie pisanek, czy rodzinne śniadanie wielkanocne. Ale dlaczego właściwie na Wielkanoc jemy jajka? I co oznacza gałązka wielkanocna? W wielu tych wielkanocnych zwyczajach można dostrzec związek z sensem Wielkanocy: jajka, małe kurczaczki i młode drzewko wielkanocne nawiązują do nowego życia i nowego początku.

Dlaczego w Wielkanoc szukamy jajek?

Szukanie pisanek jest częścią Wielkanocy, ale ma to niewiele wspólnego z chrześcijańskim znaczeniem tego święta. Chowanie pisanek to starożytny germański zwyczaj, który miał miejsce na początku wiosny. Jajka były symbolem płodności, a w celu zapewnienia dodatkowej żyznej ziemi, jajka były umieszczane na polach, w nadziei, że te pola dadzą wtedy wyjątkowo wysokie plony. Ten zwyczaj przekształcił się w to, co znamy dzisiaj: chowanie czekoladowych jajek wielkanocnych!

Co Biblia mówi o Wielkanocy?

Słowo Wielkanoc nie pojawia się w Biblii. Pojawia się natomiast słowo Pesach (czasem tłumaczone jako Pascha), przez Żydów zwane Świętem Wolności. Pascha jest jednym z najważniejszych świąt judaizmu. Paschą Żydzi upamiętniają wyzwolenie swoich przodków z Egiptu. Opisane jest to w biblijnej Księdze Wyjścia. (Księga Wyjścia 12)

Jezus był Żydem i w Ewangelii św. Mateusza 26 czytamy, że Jezus spożywał posiłek paschalny tuż przed ukrzyżowaniem. Od początku ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa były dla chrześcijan bardzo ważne: stanowi to rdzeń wiary. Ponieważ centralne miejsce zajmuje tu również wyzwolenie, pierwsi chrześcijanie powiązali Ostatnią Wieczerzę z Paschą.

Czytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 22,16

„Mówię wam, że już jej nie będę spożywał aż się urzeczywistni w Królestwie Boga.”

Pierwszy List do Koryntian 5,7-8

„Usuńcie stary kwas, abyście byli nowym ciastem, ponieważ jesteście ciastem przaśnym. Chrystus przecież został zabity w ofierze jako nasza Pascha. Tak więc świętujmy używając nie starego kwasu, nie kwasu zła i zepsucia, lecz przaśników szczerości i prawdy.”

Obejrzyj wideo

Zaciekawił Cię temat o Wielkanocy? Poznaj dokładną historię narodzin i zmartwychwstania Jezusa, czytając Biblię. Zachęcamy do czytania i rozważania Pisma Świętego zgodnie z planem, który przygotowaliśmy na ten rok – pobierz Plan Czytania.

Chcesz mieć własną Biblię? Zapraszamy do sklepu online, gdzie z pewnością znajdziesz swój wymarzony egzemplarz Biblii – kup w sklepie online.