dzieci z Biblią

Pomaganie jest ważne! Otwarcie na potrzeby drugiego człowieka pokazuje, że jesteśmy ludźmi o wielkim sercu. Daje to poczucie sensu i motywuje do działania. Wspólne pomaganie ma większą moc i przynosi dużo więcej radości. Towarzystwo Biblijne w Polsce jednoczy ludzi, którzy chcą wspierać szlachetne inicjatywy i czerpać radość z pomagania innym.

Towarzystwo Biblijne w Polsce ma ponad 200 lat!

Towarzystwo Biblijne w Polsce powstało w 1816 r. i jest chrześcijańską organizacją międzykościelną. Zajmuje się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem Biblii oraz wskazywaniem na aktualność i działanie Słowa Bożego. Mottem działalności są słowa Pana Jezusa: „Niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą” (Mt 24,35), a symbolem – postać siewcy (Mt 13).

W zarządzie organizacji zasiadają oficjalni przedstawiciele 11 Kościołów: Kościoła Rzymskokatolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Polskokatolickiego, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrystusowego w RP i Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Czym zajmuje się Towarzystwo Biblijne w Polsce?

Towarzystwo Biblijne w Polsce prowadzi różne projekty rozpowszechniania Biblii, np. Biblia dla dzieci i młodzieży czy Biblia w każdej więziennej celi. Organizuje również spotkania o Biblii w różnych środowiskach (parafie, zbory, szkoły itp.). Ponadto angażuje się w pomoc dla Ukrainy. Każde działanie przynosi wymierne efekty oraz kształtuje wartości kulturowe dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Dzięki wsparciu finansowemu darczyńców Towarzystwo Biblijne w Polsce może robić to na większą skalę.

Znając wartość Biblii – TBwP –  dąży do pokoju i jedności podzielonych co do wiary. Poprzez swoje działania dzieli się miłością do Boga oraz bliźniego, a także zachęca innych chrześcijan do dzielenia się tym dobrem i życiem zgodnie ze Słowami Boga.

Korzyści dla osób wspierających inicjatywy non-profit

  • Przekazane darowizny, zarówno finansowe, jak i rzeczowe, można odliczyć od podatku. Warunkiem jest możliwość ich udokumentowania.
  • Podnosi poczucie własnej wartości.
  • Wspomaganie buduje samoocenę.
  • Pomaganie czyni ludzi szczęśliwszymi.
  • Pomaganie rozwija określony styl życia – buduje tożsamość.
  • Pomaganie uczy optymizmu i poprawia nastrój.
  • Dzielenie się daje poczucie celu.

„Jeśli więc mamy różne dary według udzielonej nam łaski, to jeśli ktoś ma […] dar wspomagania – niech to robi z hojnością …”(Rzymian 12,6-8)