Biblia to wielkie źródło inspiracji – dzieło z bogatą historią, pełną niezwykłych przesłań, cenionych ze względu na uniwersalność i mądrość. Wiele cytatów z Biblii ma wielkie znaczenie dla duchowości. To wskazówki, odpowiedzi na pytania, wsparcie w trudnych chwilach i myśli, które dodają otuchy.

Żadna inna książka nie mówi o miłości więcej niż Pismo Święte. W Biblii słowo miłość jest wielokrotnie odmienione przez wszystkie przypadki. Skoro pada ono tak często, musi być niezwykle ważne w oczach Boga. Warto przyjrzeć się, do jakiej miłości zachęca nas na kartach Pisma Świętego sam Jezus.

Z tego artykułu dowiesz się, co Biblia mówi o miłości oraz przeczytasz wersety, które mówią o przyjaźni oraz życiu w rodzinie.

Słowa w Piśmie Świętym to swoisty drogowskaz , który jest niezwykle ważny dla osób wierzących. Treści są zarówno pokrzepieniem, jak i wsparciem w trudnych chwilach. Przesłanie zawiera prawdę, która wciąż jest aktualna. Warto poznać i inspirować się najpiękniejszymi cytatami z Biblii.

Co to jest miłość?

Mówiąc i myśląc o miłości, zazwyczaj skupiamy się na uczuciach. Jednakże Biblia ukazuje nam czym jest prawdziwa miłość, która nie jest uzależniona od ziemskich uczuć, bliskości, przyjaźni czy miłości rodzinnej. Miłość biblijna nie bazuje na korzyściach. Z Listu do Koryntian dowiadujemy się, że – „Miłość jest cierpliwa, pełna życzliwości. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą. Nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie wybucha gniewem, nie pamięta złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się prawdą. Wszystko znosi wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko wytrzyma.” (Pierwszy List do Koryntian 13,4-8)

Trudno jest miłować, jeśli na co dzień jesteśmy otoczeni złością, niecierpliwością, zawiścią i złymi myślami. Jednak, jeżeli przeciwstawimy się tym złym uczuciom i z cierpliwością podejmiemy wyzwania dnia codziennego, wówczas możemy odczuć czym jest miłość.

Miłość niczego nie oczekuje w zamian

Bóg umiłował wszystkich, bez względu na to, czy na to miłowanie zasługują. Miłość Pana nigdy nie znika – nawet wtedy, gdy nie jest odwzajemniona. Miłość wszystko znosi, jest czysta i prawdziwa. Poznaj najpiękniejsze cytaty biblijne o miłości.

  • „Dar Pana spoczywa na pobożnych, a Jego miłość zawsze będzie im sprzyjać.” (Mądrość Syracha 11,17)
  • „Wy natomiast, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko nie traktujcie tej wolności jako sposobu do ulegania ciału, ale przez miłość służcie sobie nawzajem. Całe bowiem Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego.” (List do Galatów 5, 13-14)
  • „Dlatego padam na kolana przed Ojcem – od którego każda ojczyzna w niebiosach i na ziemi bierze swoją nazwę – żeby obdarzył was według bogactwa swojej chwały, aby przez Jego Ducha został umocniony wewnętrzny człowiek i przez wiarę Chrystus zamieszkał w waszych sercach, abyście zostali zakorzenieni w miłości i zbudowani na jej fundamencie; abyście byli w stanie pojąć wraz ze wszystkimi świętymi szerokość, długość, wysokość i głębokość i poznali tę przewyższającą wszelkie poznanie miłość Chrystusa; abyście zostali napełnieni całkowitą pełnią Boga.” (List do Efezjan 3,14-19)
  • „Bóg mi przecież świadkiem, że tęsknię do was wszystkich miłością Chrystusa Jezusa. I o to się modlę, aby wasza miłość była coraz pełniejsza w poznawaniu i we wszelkim rozumieniu, w rozróżnianiu tego, co istotne, abyście byli czyści i nienaganni na dzień Chrystusa, napełnieni przez Jezusa Chrystusa owocem sprawiedliwości ku chwale i czci Boga.” (List do Filipian 1,8-11)
  • „Jeśli ktoś ma dobra tego świata i widzi swojego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, to jak może przebywać w nim miłość Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą.” (Pierwszy list św. Jana 3,17-18)
Para przyjaciół

Jezus darował swoje życie dla wszystkich ludzi – to dowód na to, jak bardzo nas umiłował. A nasza miłość do Boga ma być tak wielka, jak do naszych bliźnich i nie zmieniać się wraz z okolicznościami. Dobroć, cierpliwość, serdeczność i zrozumienie to codzienna droga do Bożej miłości.

Odkrywaj każdego dnia przesłanie jakie niesie Biblia. Czytając ją systematycznie z łatwością zrozumiesz czym jest miłość. Pobierz Plan czytani Biblii na cały rok i poczuj moc, jaką dają słowa Boga.